Terug

Wat zijn kwaliteitsindicatoren? Wat zijn kwaliteitsindicatoren?

Wat zijn kwaliteitsindicatoren?
Wat zijn kwaliteitsindicatoren?

Landelijk zijn er afspraken gemaakt over waar de kwaliteit van zorg aan moet voldoen. Verzekeraars, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) controleren de kwaliteit van onze zorgverlening via kwaliteitsindicatoren. Deze indicatoren kunnen u helpen bij het vormen van een mening over wat voor u persoonlijk belangrijk is én om betere vragen te kunnen stellen aan uw arts.

Het UMC Utrecht gebruikt de indicatoren voor kwaliteitsverbetering en toetst of de patiëntenzorg en ondersteunende dienstverlening voldoen aan de actuele eisen van kwaliteit en patiëntveiligheid.
Zorgverzekeraars kunnen kwaliteitsindicatoren gebruiken bij het inkopen van zorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gebruikt ze voor het houden van toezicht.

Kwaliteitsindicatoren

Ziekenhuizen zijn verplicht zelf de kwaliteit van hun zorgverlening te meten. Verzekeraars, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bepalen gezamenlijk waaraan deze kwaliteit moet voldoen. Zij stellen vragen op en bepalen de norm waaraan het antwoord moet voldoen. Bijvoorbeeld het aantal spontane bevallingen, het percentage patiënten met doorligwonden (decubitis) of de sterftecijfers.

De vragen zijn zo opgesteld dat de antwoorden een indruk kunnen geven van de kwaliteit van de verleende zorg in het voorafgaande jaar.

Het totaal van de antwoorden – de zogenoemde kwaliteitsindicatoren of prestatie-indicatoren - geven u een beeld van de kwaliteit die een ziekenhuis levert.

Berekening indicatoren

Bij de berekening hiervan wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld verschillen in patiëntengroepen tussen ziekenhuizen. Deze kunnen van invloed zijn op de behaalde resultaten zonder dat het ziekenhuis daar iets aan kan doen, dus zonder dat dit iets te maken heeft met de kwaliteit van zorg. Door het gemeten resultaat te vergelijken met de norm en met metingen van andere ziekenhuizen krijgt het betekenis.

welke kwaliteitsindicatoren zijn er?

Kwaliteitsindicatoren worden ontwikkeld door zorgaanbieders, verzekeraars, patiëntenorganisaties en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Ook beroepsgroepen stellen normen op voor de zorg. Een aantal voorbeelden:

  • De basisset kwaliteitsindicatoren is ontwikkeld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Lees meer op ziekenhuizen transparant.
  • De indicatoren van Zichtbare Zorg Ziekenhuizen gaan over verschillende aandoeningen. De taken van het programma Zichtbare Zorg zijn in 2013 overgenomen door het Kwaliteitsinstituut.
  • Voor een aantal ziekten hebben patiëntenorganisaties vergelijkingsinformatie verzameld. In deze Patiëntenwijzers kunt u per ziekenhuis zien of er geboden wordt wat de patiëntenverenigingen belangrijk vinden.
  • Om de kwaliteit van zorg voor patiënten met kanker te garanderen heeft de beroepsgroep, de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS), per soort kanker normen opgesteld. Sommige normen gelden voor de oncologische zorg als geheel. Zo moet een ziekenhuis tenminste twee internist-oncologen hebben. En patiënten moeten na verwijzing binnen een week terechtkunnen. Er zijn ook SONCOS-normen die gelden voor één soort kanker. Zo moet het ziekenhuis een goed ingerichte endoscopie-afdeling hebben om onderzoek te kunnen doen naar darmkanker.
  • De UMC’s in Nederland hebben een analyse gemaakt van de prestaties op een aantal vormen van longkanker en gynaecologische kanker. Zie ook http://www.nfu.nl/thema/transparantie-oncologische-zorg/.

 

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet