Vorige

Afspraak maken en wijzigen

Op deze pagina leest u hoe u een afspraak kunt maken  en wijzigen, waar u rekening mee moet houden als u een afspraak hebt. Daarnaast vindt u hier meer informatie over wachttijden zijn de kosten van ziekenhuiszorg.

Afspraak maken en wijzigen

Een afspraak maakt u met de polikliniek waar uw zorgvraag onder valt. Voor het maken van een eerste afspraak hebt u meestal een brief nodig van een verwijzend arts (bijvoorbeeld uw huisarts).

Afspraak verplaatsen of afzeggen

Als u een afspraak wil verplaatsen of afzeggen, geef dit dan zo snel mogelijk door bij de polikliniek waar u de afspraak hebt. We kunnen dan nog iemand anders inplannen. In overleg maken wij een nieuwe afspraak met u.

Afspraakherinnering

U ontvangt drie dagen voor uw afspraak een herinnering via sms en/of email. Wilt u dit niet ontvangen? U kunt dat gemakkelijk zelf wijzigen via Mijn UMC Utrecht of via de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Vragen beantwoorden voor bezoek

Het kan zijn dat u ongemerkt een bacterie bij u draagt en wij voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Lees daarom de onderstaande vragen voor ieder ziekenhuis bezoek. Neem contact op met de polikliniek als u één of meer van de volgende vragen met JA kunt beantwoorden. 

  • Is bij u een ziekenhuisbacterie aangetoond (zoals MRSA, VRE, Acinetobacter, MRGNS of ESBL)?
  • Bent u de laatste twee maanden opgenomen geweest in een ander Nederlands ziekenhuis én was er op die afdeling een uitbraak met een ziekenhuisbacterie?
  • Bent u de laatste twee maanden in een buitenlands ziekenhuis of buitenlandse zorginstelling geweest voor opname, onderzoek of behandeling?
  • Woont u of werkt u op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleespluimvee?
  • Woont u bij of bent u verzorger van iemand bij wie de MRSA-bacterie is aangetoond?
  • Hebt u de afgelopen twee maanden gewoond in een opvang of instelling voor asielzoekers?

Wachttijden verschillen per polikliniek.

Lees meer

Kosten

Hebt u binnenkort een afspraak in het UMC Utrecht? Houd er dan rekening mee dat u ziekenhuiszorg soms deels zelf moet betalen. Dit hangt af van de verzekering die u hebt. Wij raden u daarom aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak maakt bij het UMC Utrecht. Uw zorgverzekeraar kent de voorwaarden van uw polis en kan u vertellen met welke ziekenhuizen zij een contract hebben afgesloten.