Terug

HIPEC

HIPEC

HIPEC is een combinatie van chirurgie en chemotherapie. De behandeling wordt toegepast bij patiënten met dikkedarmkanker die is uitgezaaid naar het buikvlies.

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

HIPEC: Combinatie van operatie en medicijnbehandeling

Het woord HIPEC is een afkorting van Hypertherme IntraPEritoneale Chemotherapie. Het is een combinatie van  chirurgie (een operatie) en chemotherapie (een medicijnbehandeling). HIPEC wordt toegepast bij patiënten met dikkedarmkanker die is uitgezaaid naar het buikvlies.

De chirurg verwijdert tijdens een operatie zichtbare tumoren en aangetaste delen van het buikvlies. Daarna wordt een verwarmde medicijnoplossing (chemotherapie) rondgepompt in de buikholte. Hiermee pakken we mogelijk achtergebleven uitzaaiingen aan.

De chemotherapie wordt direct in de buikholte toegediend. Daardoor komt het direct bij de kankercellen, wat de werking vergroot. De chemotherapie wordt plaatselijk toegediend, zodat er nauwelijks medicijnen in de bloedbaan terechtkomen. Zo blijven gezonde organen gespaard. Bovendien treden er minder bijwerkingen op. De effectiviteit van de behandeling wordt ook vergroot doordat de chemotherapie verwarmd en in hogere dosering toegediend kan worden. Na de HIPEC behandeling volgt in principe nog een aanvullende behandeling met chemotherapie via de bloedbaan behalve bij de slijmvormende kankersoort (pseudomyxoma peritonei).
 

HIPEC is een intensieve behandeling. HIPEC wordt uitsluitend toegepast wanneer de kanker niet verder is uitgezaaid dan de buikholte.

Resultaat

Het doel van HIPEC is extra levensjaren te verkrijgen, die u kunt doorbrengen in een goede conditie. Definitieve genezing door HIPEC is (nog) niet voor iedereen haalbaar.

Bij patiënten met een geslaagde HIPEC is na 5 jaar nog 30-50% in leven, afhankelijk van de eerdere uitgebreidheid van de ziekte en de kenmerken van de tumor.
Na 10 jaar is nog 30% in leven. De vooruitzichten bij de slijmvormende vorm (pseudomyxoma peritonei)  is beter;  dan leeft na 10 jaar nog 70%.
Het is vooraf niet te voorspellen wat uw vooruitzichten zijn. De resultaten zijn natuurlijk het best bij de patiënten bij wie alle zichtbare uitzaaiingen weggenomen kunnen worden.

HIPEC in beeld

HIPEC-behandeling bij darmkanker

Zorgverleners

Bij een HIPEC-behandeling zijn verschillende zorgverleners betrokken: onder meer chirurgen, een verpleegkundig specialist, een oncoloog, een verpleegkundig team van de verpleegafdeling, en een (wisselend) ok-team.

Een deel van het zorgverlenersteam wordt hiernaast aan u voorgesteld.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

U wordt voor de HIPEC-behandeling opgenomen op verpleegafdeling C4 oost. Dat gebeurt op de avond voor de behandeling of op de ochtend van de behandeldag.

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

Bij deze behandeling bent u onder narcose. We maken de buik van het borstkuiltje tot het schaambeen open. De chirurg haalt alle zichtbare tumoren en eventueel aangetast buikvlies weg. Afhankelijk van de uitzaaiingen nemen we ook (delen van) de dunne darm, dikke darm, maag of andere buikorganen weg.
 

Na deze ingreep worden de randen van de buikwand opgetrokken naar een ring die boven de buik is geplaatst. Hierdoor ontstaat een ‘bassin’ waarin gedurende anderhalf uur verwarmde chemotherapie wordt rondgepompt. Tijdens deze behandeling kan de chirurg controleren of de chemotherapie precies daar komt waar het nodig is.

Na de behandeling uitklapper, klik om te openen

HIPEC is een zware ingreep, waarbij de kans op complicaties bestaat. Deze kans is afhankelijk van de omvang van de ingreep. Dit is weer afhankelijk van het stadium van de ziekte en de hoeveelheid uitzaaiingen. Mogelijke complicaties zijn onder andere darmlekkage, ontstekingen en infecties. Het niet op gang komen van de maag speelt in de eerste periode ook vaak een rol. 

Na de ingreep verblijft u minimaal een nacht op de 24 uurs recovery. Daarna herstelt u verder op de verpleegafdeling. In totaal verblijft u ongeveer 2 weken in het ziekenhuis.

Wanneer u uitzaaiingen heeft vanuit de dikke darm, krijgt u meestal aansluitend een algemene chemokuur van 6 maanden.

Na uw ontslag zult u regelmatig terugkomen op de polikliniek bij de chirurg en de verpleegkundig specialist voor controle.

Na de HIPEC-behandeling volgt in principe geen aanvullende behandeling met chemotherapie via de bloedbaan. Dit wordt alleen gedaan in het kader van een landelijke studie, de CAIRO 6. Dat is een studie naar de plaats van neoadjuvante en adjuvante chemotherapie bij de HIPEC-behandeling. Neo-adjuvant wil zeggen: voorafgaand aan de HIPEC-behandeling; adjuvant betekent: erna.

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Er kunnen twee soorten wachttijden zijn in verband met een HIPEC-behandeling:

Wachttijd tot uw eerste polibezoek

Als u door een specialist in een ander ziekenhuis wordt verwezen naar het UMC Utrecht, kunt u binnen 5 werkdagen terecht op de polikliniek.

Wachttijd voor de HIPEC-behandeling

Als besloten is tot een HIPEC-behandeling wordt de operatie in overleg met de chirurg ingepland.

Contact uitklapper, klik om te openen

U kunt contact opnemen met de polikliniek Oncologische Chirurgie als u vragen hebt over uw HIPEC-behandeling of over uw afspraken in verband met HIPEC.

088 75 569 01

De poli is bereikbaar van 08:30 - 16:45 u

Uitgebreide informatie over HIPEC

Polikliniek 

Verpleegafdeling

Ziektebeeld