Terug

KID

Bij kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID) wordt sperma uit de spermabank bij de vrouw ingebracht (geïnsemineerd).

De inseminatie met donorzaad moet plaatsvinden op de meest vruchtbare dag van de cyclus (rondom de eisprong of ovulatie). Met een ovulatietest kunt u zelf thuis vaststellen wanneer de eisprong is. Bij een positieve test neemt u contact op met het ziekenhuis. De volgende dag vindt de inseminatie plaats tussen 10.00 uur en 12.00 uur ’s ochtends. Het zaad wordt in de baarmoederholte gebracht na een voorbewerking door het laboratorium. 

Dit wordt intra-uteriene inseminatie (iui) genoemd. De behandeling vindt dus in de natuurlijke cyclus plaats. Gebruik van hormonen om de kans op zwangerschap te vergroten, wordt pas overwogen en met u besproken als het in de natuurlijke cyclus niet lukt om zwanger te worden. In praktijk komt u dus één keer per maand naar het ziekenhuis.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Coronavirus (Covid-19)

Vanwege toenemend uitval van medewerkers door ziekte en quarantaineverplichting zien wij ons genoodzaakt de fertiliteitszorg met 30% af te schalen. Hierdoor kan het zijn dat er een wachttijd voor uw vervolgbehandeling ontstaat. Alle reeds geplande behandelingen kunnen gewoon doorgaan.

Er moet nog steeds rekening gehouden worden met de veiligheidsmaatregelen die het UMC Utrecht treft om patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus, en verdere verspreiding: wij verzoeken u dan ook alleen naar alle afspraken te komen.

Graag wijzen wij u op de aangepaste informatie van de afdeling voortplantingsgeneeskunde over wat het coronavirus voor uw zwangerschapswens of vruchtbaarheidsbehandeling betekent

Klik hier voor de belangrijke informatie voor uw afspraak in het UMC Utrecht en de maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19). 

Wij realiseren ons dat deze situatie onzekerheid met zich mee kan brengen. Wij verzoeken u echter vriendelijk om niet te bellen met vragen. U kunt gebruik maken van het patiëntenportaal om uw vraag te stellen.

Zodra wij nieuws hebben publiceren wij dit weer op deze website.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wachtlijst gesloten

De KID wachtlijst is op dit moment gesloten, u kunt zich hiervoor niet aanmelden. Dit geldt ook voor vrouwen die gebruik willen maken van zaad afkomstig van Cryos International Denemarken.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wanneer KID

Het UMC Utrecht heeft de beschikking over een spermabank. In de volgende situaties wordt er door vrouwen gebruikgemaakt van de spermabank:

  • bij onvruchtbaarheid van de mannelijke partner;
  • bij een lesbische relatie;
  • voor alleenstaande vrouwen;
  • als er sprake is van een erfelijke aandoening waarbij het gebruik van donorsperma een oplossing kan zijn.

Met behulp van urinetesten wordt het moment van de eisprong vastgesteld, waarna de inseminatie plaatsvindt. In principe wordt geen gebruikgemaakt van hormonen. De behandeling vindt dus in de natuurlijke cyclus plaats. Het inbrengen van het sperma is vrijwel altijd pijnloos.

Donorkeuze

Binnen het UMC Utrecht kunt u bij KID kiezen tussen een donor van het UMC Utrecht of een donor van Cryos.

Bekijk het schema voor de belangrijkste verschillen tussen een donor van het UMC Utrecht of een donor van Cryos

KID met een eigen donor

Indien u zwanger wil worden met een eigen donor, dan kan dit door middel van zelfinseminatie. U hebt hiervoor geen ziekenhuis en/of arts nodig. Hulp bij zelfinseminatie vindt in ons ziekenhuis niet plaats. Desgewenst kunt u een eenmalige afspraak met een van onze artsen maken om geïnformeerd te worden over de praktische gang van zaken bij zelfinseminatie (opvangen van zaad, SOA-testen, timing, frequentie van insemineren, enzovoort).

Het UMC Utrecht vriest geen zaad in van eigen donoren.


Kans van slagen

De kans op een zwangerschap bij KID is gemiddeld tien tot twaalf procent per inseminatie. Er wordt één keer per maand geïnsemineerd. Vaak zijn dus meerdere behandelingen nodig. Na een jaar is zestig tot zeventig procent van de behandelde vrouwen zwanger. Bent u na een jaar nog niet zwanger, dan kan uw arts een andere vruchtbaarheidsbehandeling voorstellen, bijvoorbeeld een hormoonbehandeling of ivf.

Wet donorgegevens

Alle kinderen die met donor-geslachtscellen (zaad- of eicellen) zijn verwekt, worden in Nederland in een centraal register geregistreerd. Dit register wordt beheerd door de Stichting Donorgegevens en is onderdeel van het ministerie van VWS. Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht de naam en geboortedatum van de vrouw, gegevens van de donor, en de geboortedatum van het kind aan de Stichting Donorgegevens aan te leveren.

De Stichting is uitsluitend bedoeld om (donor)kinderen later in het leven de mogelijkheid te bieden kennis te nemen van de identiteit van de donor en, indien gewenst, contact met hem te hebben.

Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting Donorgegevens.

Procedure

Na een gesprek met een arts wordt bepaald of inseminatie met donorsperma voor u een zinvolle behandeling is. Is dit het geval, dan plaatst de arts u op de wachtlijst.

Soms is eerst een verwijzing voor een gesprek met onze maatschappelijk werkende noodzakelijk, waarna besloten wordt of u voor de behandeling in aanmerking komt.

Tijdens de afspraak met de arts krijgt u alle informatie over de behandeling en de actuele wachtlijst. De datum van dit gesprek is ook uw wachtlijstdatum.

Selectie en screening donoren

Spermadonoren melden zich bij ons aan via de website spermadonatie.  De selectie van donoren is streng. Zo moet de donor bijvoorbeeld over een goede lichamelijke en psychische gezondheid beschikken en mogen er geen verhoogde risico’s zijn bij hem of in de familie op erfelijke aandoeningen. Een consult bij de klinisch geneticus (erfelijkheidsdeskundige) hoort dan ook tot de standaardprocedure die donoren doorlopen alvorens in het donorprogramma geaccepteerd te worden.  Dit is overigens géén garantie dat een kind altijd gezond zal zijn of geen aangeboren of erfelijke aandoening zal hebben.

Verder moet het zaad het invries- en ontdooiproces goed kunnen doorstaan om bruikbaar te zijn. Met name dit laatste is lang niet altijd het geval: bij ongeveer de helft van de mannen die zich als donor bij ons aanmelden blijkt het zaad de invriesprocedure niet goed te overleven. In dat geval is iemand niet geschikt als donor.

Tot slot wordt de donor uitgebreid onderzocht op seksueel overdraagbare aandoeningen (hepatitus B en C, hiv, gonorrhoe, syfilis en chlamydia).

In Nederland doneert een spermadonor voor maximaal twaalf gezinnen.

Lees hier meer over spermadonatie.

Bij het begin van de behandeling kunt u zelf uw donor uitkiezen aan de hand van een map waar per donor een aantal kenmerken zoals ras, haarkleur, lengte, gewicht en opleiding staan vermeld. De identiteit van de donoren is voor de vrouwen die met donorsperma worden behandeld niet bekend. Omgekeerd is ook de identiteit van de vrouwen die behandeld, dan wel zwanger geworden zijn, nooit bij de donor bekend.

Door de donoren per maximum aantal gezinnen te laten doneren  vergroot de kans dat er ook voor een tweede of derde kind nog zaad aanwezig is van dezelfde donor. Garanderen kunnen wij dat echter niet want dit hangt ook direct samen met de grootte van de voorraad zaad die is opgebouwd. Zodra er bij maximaal twaalf vrouwen zwangerschappen zijn ontstaan/kinderen zijn geboren wordt deze donor niet meer als keuzemogelijkheid in de map aan nieuwe patiënten aangeboden.. 

Zorgkosten

KID wordt in 2019 voor alle vrouwen vanuit het basispakket vergoed. Dit betekent dat KID ook zonder medische indicatie voor alleenstaande vrouwen en lesbische paren in 2019 vergoed wordt. De eventuele financiering van KID-behandelingen ná 2019 komt later dit jaar terug op de agenda, aldus de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Brief minister Bruins aan de Tweede Kamer

Eerder besloot minister Bruins (Medische Zorg en Sport) naar aanleiding van advies van Zorginstituut Nederland dat KID voor alleenstaande vrouwen en lesbische paren niet voor vergoeding in aanmerking komt vanuit het basispakket, bij het ontbreken van een medische noodzaak zoals een verminderde vruchtbaarheid. In overeenstemming met zorgverzekeraars heeft minister Bruins nu een tijdelijke overgangsregeling getroffen met zorgverzekeraars om KID in 2019 te blijven vergoeden.

Meer informatie over dit besluit

Hebt u vragen?

​Voor behandeling met donorzaad is een doorverwijzing van uw huisarts noodzakelijk. Vermeld bij het maken van uw afspraak dat het om een behandeling met donorzaad gaat. De leeftijdsgrens van de vrouw voor het eerste gesprek op de polikliniek is 41 jaar.

T 088 75 588 80

De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00

Meer informatie

Wilt u meer weten?

Kijk dan eens op de volgende websites: