Terug

Medicijnen bij psychotische stoornissen

Voor veel psychiatrische ziekten zijn er medicijnen voor de behandeling van uw klachten. Maar medicijnen schrijven we alleen voor in combinatie met andere vormen van behandeling. Bijvoorbeeld ondersteunende gesprekken of cognitieve gedragstherapie.

Mijn patiënt doorverwijzen 

Meer informatie

Medicatie

Er bestaan medicijnen voor de behandeling van bijna alle psychische klachten. De meeste worden voorgeschreven voor angstklachten, slapeloosheid en depressieve klachten, zoals ernstige somberheid en lusteloosheid, met als doel de klachten te verminderen. Daarnaast is er medicatie die goed werkt tegen psychotische klachten zoals wanen of hallucinaties. Voor de meeste medicijnen geldt dat u ze langere tijd moet gebruiken en dat het beter is hiermee niet te stoppen zonder overleg met uw arts of psychiater.

Doelgroep

Medicijnen schrijven we voor als u ernstige psychische klachten en problemen hebt. Soms schrijven we een middel niet voor vanwege een bijkomende lichamelijke aandoening of gebruik van andere medicijnen. In dat geval zoekt de psychiater naar een alternatief. Hij overlegt dan met uw huisarts of een andere behandelend specialist.

Meer informatie

Meer informatie over medicatie bij psychiatrische problemen vindt u bij:

  • Het Trimbos instituut, het instituut dat zich inzet voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis
  • Psychiatrie Nederland, de website over psychiatrie voor de verpleegkundig beroepsgroep

Verloop van de behandeling

Als u besluit met medicijnen te starten, krijgt u ze van de verpleging als u bent opgenomen. U krijgt een recept mee voor de apotheek als u poliklinisch in behandeling bent. Het is belangrijk dat u de instructies van de psychiater over de dosering en de manier van innemen goed volgt. Met uw vragen kunt u altijd terecht bij de psychiater of een andere behandelaar. Met hen bespreekt u ook de gevolgen van de medicijnbehandeling.

Resultaat

De resultaten van medicijnen zijn sterk afhankelijk van het medicijn zelf. Ook speelt mee hoe trouw u naar uw therapieën gaat. Gebruikt u de medicijnen juist? Belangrijk is dat u medicijnen gebruikt om psychische en psychiatrische klachten te bestrijden of te voorkomen. Medicijnen nemen de oorzaken van uw problemen niet weg.

Zorgverleners

Elke psychiater is voor zijn eigen patiënt verantwoordelijk voor het voorschrijven van medicatie. De verpleegkundige van de afdeling deelt medicatie uit en wanneer iemand onder behandeling is bij de polikliniek kan de medicatie ook bij de thuisapotheek gehaald worden.

Voorbereiding

Medicatie-overzicht

Een behandeling met medicatie kan poliklinisch op de afdeling psychiatrie, maar ook klinisch wanneer u bent opgenomen. In beide gevallen vragen wij u een overzicht mee te nemen van de medicatie die u nu gebruikt of eerder hebt gebruikt. Als u het overzicht niet kunt meenemen, vragen wij uw toestemming om zelf een overzicht bij uw apotheek of huisarts op te vragen.

Vrouw kijkt op telefoon

Wat moet u meenemen?

Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt u opgenomen? Neem dan het volgende mee.

Lees meer

Tips voor het gesprek

Veel mensen vinden het prettig als ze het gesprek met hun zorgverlener kunnen voorbereiden. Deze tips kunnen u daarbij helpen.

Lees meer

Tijdens de behandeling

Werking van de medicijnen

Het duurt vaak een bepaalde periode voordat medicijnen bij psychiatrische klachten werken. Antidepressiva (medicijnen tegen depressie) werken bijvoorbeeld pas goed na twee weken. Bij omstanders zoals familie is de werking al eerder zichtbaar, maar u merkt pas na verloop van tijd dat u zich beter gaat voelen. Ook antipsychotica (medicijnen tegen een psychose) hebben een aantal dagen nodig voordat u het resultaat merkt.

Mogelijke complicaties

Bij veel medicatie tegen psychiatrische ziekten is de kans op complicaties erg klein. Maar ook al is de kans klein, u kunt zich er misschien wel onprettig door voelen. U kunt misselijk of duizelig worden, of u voelt zich beperkt bij de dagelijkse dingen. Wanneer u deze verschijnselen hebt, laat het dan gelijk aan uw arts weten. Samen kijken we dan of we de dosering moeten aanpassen.

Na de behandeling

Effect

Wanneer u medicatie krijgt tegen een psychiatrische ziekte, duurt het enkele weken voor u effect merkt. In deze periode blijft u onder controle van de psychiater. Het kan zijn dat wij u vragenlijsten laten bijhouden over hoe u zich voelt. We kunnen u ook vragen enkele keren bloed te laten prikken. In alle gevallen letten wij goed op u en eventuele veranderingen. Hebt u vragen of valt u iets op? Laat het dan ook gelijk weten aan uw arts.

Mogelijke bijwerkingen

De bijwerkingen verschillen per medicijn. We weten dat antipsychotica uw eetlust verhogen en dat uw eetgedrag kan veranderen. Het is belangrijk om met de psychiater te praten over eventuele bijwerkingen.

Hebt u vragen?

U kunt met uw vragen terecht bij het Advies- en Aanmeldteam Psychiatrie.

T 088 755 5888

E

Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 - 17:00.

Polikliniek

Specialisme