Terug

Omgaan met oorsuizen

Omgaan met oorsuizen

Een ander woord voor oorsuizen is tinnitus. De cursus ‘Tinnitus tips en trucs’ vormt een basis voor begrip en houdingsverandering ten aanzien van tinnitus. Het doel is patiënten met tinnitus beter te leren functioneren met hun aandoening en ze te helpen de kwaliteit van leven te verhogen.

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Aanmelden

U kunt u aanmelden voor de cursus ‘Tinnitus tips en trucs’ via de zorggroep tinnitus van kno UMC Utrecht. We zetten u dan op de wachtlijst voor de eerstvolgende cursus. Alleen als u daar zelf om vraagt, verwijst uw behandelend arts u naar deze cursus. Zo nodig ontvangt u een schriftelijke uitnodiging voor een intakegesprek bij de psycholoog of maatschappelijk werker.

Uw huisarts kan u aanmelden door een verwijsbrief of -fax te sturen naar de zorggroep tinnitus van het functiecentrum kno, UMC Utrecht.

Bevestiging

Als u kunt deelnemen aan de cursus ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Daarin staat ook op welke dagen de cursus plaatsvindt. Gemiddeld zijn er twee cursussen per jaar. De groepsgrootte is acht tot twaalf personen. De cursus wordt verzorgd door psycholoog Arno Lieftink en maatschappelijk werker Kati Trijsburg, beiden van de zorggroep tinnitus.

De cursus vindt plaats in het UMC Utrecht op de polikliniek van het kno functiecentrum. De bijeenkomsten zijn op vijf achtereenvolgende donderdagen, van 17:00 uur tot 18:30 uur.

Bij de cursus ontvangt u een map met uitleg, informatie, oefeningen en thuisopdrachten.

Inhoud van de cursus

De cursus is ontwikkeld als psychosociale training binnen de zorggroep tinnitus van kno UMC Utrecht. De cursus is bedoeld voor mensen met tinnitus die het speciale spreekuur van de zorggroep hebben bezocht en voor wie ondersteuning zinvol is. De cursus staat ook open voor andere mensen met tinnitus. Zij moeten wel voorafgaand aan deelname de psychologische intake doorlopen.

De cursus bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkomsten, met informatie, oefeningen en thuisopdrachten. De cursus is in groepsvorm met acht tot twaalf deelnemers.

De cursus is niet bedoeld om de tinnitus te genezen of behandelen, maar om de gevolgen te bestrijden.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • begrip van tinnitus
  • afleiding en aandacht
  • ontspanning
  • cognitieve en emotionele verlaging van stress
  • activatie en versterking van conditie
  • algeheel functioneren.

Doel van de cursus

De cursus geeft u meer inzicht in tinnitus en bevordert gedrag waarbij de hinder van tinnitus kan afnemen. Tijdens de bijeenkomsten wisselt u ervaringen uit met de overige deelnemers. Deelnemers zien bij elkaar overeenkomsten en verschillen in problematiek en hoe ze daar mee omgaan. Dit helpt u uw eigen houding en gedrag bij tinnitus te veranderen. Het probleem wordt hierdoor niet opgelost, maar hanteerbaarder gemaakt. Dat verbetert uw functioneren met tinnitus en uw kwaliteit van leven.

Met de cursusmap en oefeningen kunt u ook na de cursus verder werken aan verbetering van het functioneren. Twee tot drie maanden na de cursus is een terugkombijeenkomst. Met de begeleiding kunt bespreken welke problemen nog nadere aandacht vragen.

Zorgverleners

  • drs. A.F. (Arno) Lieftink, psycholoog
  • mevrouw D.H. (Kati) Trijsburg-Peeters, maatschappelijk werkster,

Beiden zijn verbonden aan de zorggroep tinnitus en de begeleiding van patiënten met tinnitus.   

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Laatst bijgewerkt: 12-12-2019

Toegangstijd polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde: 35 dagen

Uitleg wachttijden

Belangrijk Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen?  Neem dan contact op met de polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde.

Verpleegafdeling

Specialisme

Ziektebeeld

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Tinnitusloket.