Terug

Psycholoog

Psycholoog

U kunt met de (neuro-)psycholoog bespreken hoe u omgaat met de sociale en emotionele gevolgen van een (chronische) ziekte of beperking. Ook uw naasten kunnen, als zij dat willen, voor een gesprek worden uitgenodigd.

Onderzoek

Als het nodig is, neemt de psycholoog een neuropsychologisch onderzoek af. Hiermee kan hij in kaart brengen hoe het gaat met zaken als geheugen, concentratie, taal, waarneming, planning en sociaal gedrag. We noemen dit ook wel de cognitieve functies. Ook uw stemming, persoonlijkheid en energie zijn belangrijke factoren die in een neuropsychologisch onderzoek meegenomen worden.

Behandeling

De behandeling en begeleiding richt zich vervolgens op het bewust worden van eventuele problemen op deze gebieden; hoe ernstig zijn ze en wanneer treden ze op? En de psycholoog leert u en uw naasten hoe u ermee om kunt gaan.

Afspraak

Als u bent opgenomen op een verpleegafdeling kan uw arts u doorverwijzen naar de psycholoog.

Voor het maken of afzeggen van een poliklinische afspraak, kunt u contact opnemen met de Polikliniek Revalidatie.

Contact en vragen

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de Polikliniek Revalidatie.