Terug

Real time continue glucose monitoring

Als u diabetes (suikerziekte) hebt en insuline moet gebruiken, zoeken wij de behandeling die het best bij u past. Bij sommige patiënten moeten we hiervoor meer weten over hun bloedsuikers (glucosewaarden). Dit kunnen we doen met de real time continue glucosemonitoring (RTCGM).


> Mijn patiënt doorverwijzen

Meer informatie

Met de RTCGM  kunt u direct uw bloedsuiker aflezen op een apparaatje, zonder dat u hiervoor in uw vinger hoeft te prikken. Het apparaatje meet uw bloedsuiker 24 uur per dag.

De RTCGM kan geschikt zijn voor:

 • patiënten die hun suikers niet goed geregeld krijgen
 • patiënten die niet aanvoelen dat ze lage bloedsuikers hebben (hypo-unawareness)
 • vrouwen die zwanger willen worden en bij wie de bloedsuikers zo normaal mogelijk moeten zijn
 • kinderen

RTCGM doen we meestal in combinatie met de insulinepomp.

Resultaat

Met RTCGM krijgt u meer inzicht in uw bloedsuikers (glucose). Als u meer over uw bloedsuikers weet, kunt u er ook beter voor zorgen dat deze normale waarden hebben.

Meer informatie

De behandeling met de RTCGM is nog erg nieuw. Informatie over dit onderzoek vindt u op www.glucosesensornet.nl.

Voorbereiding

Om goed met de RTCGM om te kunnen gaan, moet u begrijpen wat diabetes is en wat de gevolgen kunnen zijn. Het is belangrijk dat u:

 • bloedsuikers kunt meten en weet wanneer deze te hoog of te laag zijn
 • u houdt aan richtlijnen en adviezen 
 • bij problemen tijdig hulp vraagt
 • weet wanneer de bloedsuikers kunnen veranderen
 • de RTCGM kunt bedienen, aansluiten en afkoppelen 
 • wilt leren om met de RTCGM om te gaan  

Tijdens de behandeling

U draagt de RTCGM op uw buik, ongeveer tien centimeter naast uw navel. De RTCGM meet automatisch uw bloedsuiker. Onder de huid wordt een klein draadje ingebracht (sensor). Hier voelt u bijna niets van. De sensor blijft een paar dagen op dezelfde plek zitten, waarna u hem verwisselt. U brengt hem dan in op een andere plaats onder de huid.

Op de sensor wordt een zender geplaatst (transmitter) die de gemeten bloedsuiker doorstuurt naar een ontvanger. Dit is een los apparaatje dat u bij u draagt. Het verzenden gaat via Bluetooth. Tussen de zender en de ontvanger mag niet meer dan 10 meter zitten. Soms is de insulinepomp de ontvanger.

U kunt alles doen als u de RTCGM draagt, zelfs zwemmen en douchen.

De arts en diabetesverpleegkundige geven u advies en informatie over behandeling met de RTCGM.

De diabetesverpleegkundige kan u ook informatie geven over:

 • de kenmerken van diverse RTCGM-systemen
 • hoe u de RTCGM kunt dragen
 • welke hulpmiddelen u nodig hebt
 • waar u verder aan moet denken bij deze behandeling

Op de foto is te zien hoe u de RTCGM op uw buik draagt

Zorgverleners

Het diabetesbehandelteam bestaat uit:

 • endocrinologen
 • specialisten in opleiding
 • verpleegkundig specialisten
 • diabetesverpleegkundigen
 • diëtisten

Na de behandeling

Leefregels

De diabetes-adviezen met een RTCGM zijn hetzelfde als zonder RTCGM. Het blijft belangrijk dat u uw bloedsuikers goed regelt.

Mogelijke bijwerkingen

Sommige patiënten vinden dat de RTCGM geen toegevoegde waarde heeft en vinden deze soms eerder een last. De RTCGM is een hulpmiddel en geen verplichting. Als u twijfelt over het gebruik van de RTCGM, dan kunt u dit bespreken met uw diabetesverpleegkundige.

Mogelijke complicaties

Zelfs als het inbrengen van de RTCGM helemaal goed is gegaan, kunnen er problemen ontstaan. Zulke problemen noemen we complicaties. U kunt last krijgen van een rode huid op de plek waar de pleister zit. Krijgt u hier last van? Neem dan contact op met uw diabetesverpleegkundige.

Soms werkt de RTCGM niet zoals het moet. Hierdoor kan het gebeuren dat het apparaatje uw bloedsuiker niet meet. Daarom is het belangrijk dat u zelf uw bloedsuiker dagelijks blijft controleren.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen?

Neem dan contact op met de Polikliniek Diabetologie.

 

Ziektebeeld