English translation for this page is not available

Vorige

Renale denervatie

Renale denervatie is een behandeling voor patiënten met een moeilijk behandelbare of onbehandelbare hypertensie (hoge bloeddruk). Bij renale denervatie wordt de functie van de zenuwbanen van en naar de nieren (renaal) onderbroken. Deze behandeling kan de bloeddruk verlagen en heeft een gunstig effect op de nierfunctie.

Voorbereiding

In 2010 werden de eerste patiënten in Nederland behandeld in het UMC Utrecht. Inmiddels zijn er enkele honderden patiënten behandeld waardoor er ruime ervaring met de procedure is opgebouwd. Met ingang van 1 januari 2017 wordt deze behandeling in Nederland niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. De behandeling in Nederland wordt nu alleen in het kader van wetenschappelijk onderzoek aangeboden. Ook bij het UMC Utrecht kunt u hiervoor terecht. Deelname aan de bloeddrukstudie Om deel te nemen aan de bloeddrukstudie, wordt eerst vastgesteld of u in aanmerking komt. Hierbij wordt gekeken of:

Tips voor het gesprek

Veel mensen vinden het prettig als ze het gesprek met hun zorgverlener kunnen voorbereiden. Deze tips kunnen u daarbij helpen.

Lees meer
Vrouw kijkt op telefoon

Wat moet u meenemen?

Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt u opgenomen? Neem dan het volgende mee.

Lees meer

Tijdens de behandeling

De denervatieprocedure van de nieren wordt in de hartkatheterisatiekamer uitgevoerd door de cardioloog. U krijgt een kleine verdovende prik in de lies op de plek waar de katheter (dun hol slangetje) wordt ingebracht. Dit is in de slagader in de lies. Op deze plaats ligt de slagader relatief dicht onder het huidoppervlak en is daarom gemakkelijk aan te prikken. De katheter wordt opgevoerd tot de slagaders die naar de twee nieren leiden. Met behulp van contrastvloeistof en röntgenopnamen wordt de katheter naar de goede positie geleid in uw nierslagaders. Vervolgens wordt in een aantal stappen de behandeling uitgevoerd. De zenuwen van en naar de nieren zullen hierdoor worden onderbroken.

Na de behandeling

Na de behandeling blijft u een nacht ter observatie in het ziekenhuis. Als er geen problemen optreden, kunt u de volgende dag naar huis. 

Effect van renale denervatie 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat renale denervatie de bloeddruk verlaagd. Echter, het effect is helaas niet bij elke patiënt even groot. Bij de ene patiënt werkt het heel goed, maar er zijn ook patiënten die weinig of geen resultaat zien.

Op dit moment is van tevoren (nog) niet te bepalen wie baat heeft bij de behandeling en wie niet. Het bloeddrukverlagende effect treedt niet direct op. In het algemeen duurt het weken tot enkele maanden voordat het effect duidelijk meetbaar is. Goede behandeling van de hoge bloeddruk verkleint het risico op hart- en vaatziekten.

Renale denervatie en het UMC Utrecht

Het UMC Utrecht is hét Hart- en vaatcentrum van midden-Nederland. Ons doel: minder hart- en vaatziekten. Hieraan werken we elke dag tijdens de patiëntenzorg, door wetenschappelijk onderzoek en door onderwijs.

Uw zorg in het Hart- en vaatcentrum: hier klopt alles voor u!

Het Hart- en vaatcentrum behandelt hart- en vaatpatiënten uit Utrecht en omstreken die zijn doorgestuurd door de huisarts (tweedelijnszorg), maar behandelt daarnaast patiënten uit heel Nederland met een complexe aandoening (derdelijnszorg). Daarnaast is het UMC Utrecht voor een aantal behandelingen ook een internationaal referentiecentrum (vierdelijnszorg).

De visie van het UMC Utrecht op hart- en vaatziekten: hier klopt alles voor u! Om hart- en vaatziekten goed te behandelen is het niet voldoende alleen de acute problemen (bijvoorbeeld een hartinfarct) te behandelen, maar juist ook de risicofactoren die hiertoe hebben geleid. Bij het goed diagnosticeren en behandelen van deze risicofactoren is de kennis van meerdere specialismen nodig.

In het Hart- en vaatcentrum werken de volgende medisch specialismen samen: cardiologie, neurologie, vasculaire geneeskunde, vaatchirurgie, nefrologie, geriatrie, radiologie, cardio-thoracale chirurgie, anesthesiologie, en de spoedeisende hulp.

Zorgverleners

Hebt u vragen?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek nefrologie.

De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van van 8.00 tot 17.00 uur

Polikliniek

Verpleegafdeling

Ziektebeeld