Terug

Revalidatie bij spierziekten

Spierziekten tasten de functie van de spieren aan; de kracht vermindert, waardoor iemand steeds minder zelf kan. Ook aandoeningen van de zenuw en de verbinding tussen de spier en de zenuw (neuromusculaire overgang) behoren tot deze groep. Het gaat dus verder dan de aandoeningen van de spier. In het UMC Utrecht hebben we een revalidatieprogramma dat zich richt op de gevolgen van spierziekten voor het dagelijks leven.

Meer informatie

Spierziekten komen weinig voor. Er zijn veel verschillende typen; erfelijk en niet erfelijk. De meest bekende spierziekten zijn:

 • ALS / PSMA
 • PLS / HSP
 • HMSN
 • Inclusion Body Myositis (IBM)
 • Myotone dystrofie (MD)
 • Polyneuropathie
 • SMA
 • Spinocerebellaire ataxie (SCA)
 • Post polio Syndroom (PPS)

Spierziekten heten ook wel Neuro-Musculaire Aandoeningen (NMA) of Neuro-Musculaire Ziekten (NMZ).
Meer algemen informatie staat op de website van Spierziekten Nederland.
Informatie over ALS staat op de website van ALS centrum Nederland.

 


 

Revalideren

Als gevolg van de verminderde spierkracht kunt u problemen ervaren met dagelijkse activiteiten, zoals uw werk, lopen en fietsen, persoonlijke verzorging, uw hobby etc. Dit kan allerlei vragen bij u oproepen en het revalidatieteam kan hierover met u meedenken. Het doel van onze begeleiding is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven functioneren met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

De revalidatiearts zet met u op een rijtje wat uw vragen zijn en denkt mee over een oplossing. Als we meerdere disciplines moeten inschakelen, bieden we revalidatiebehandeling in het UMC Utrecht aan. We geven individuele begeleiding én groepsbehandelingen. In de groepsbehandelingen gaat het niet alleen om lotgenotencontact, maar er komen ook gemeenschappelijke thema's aan de orde. We hebben o.a. aandacht voor:

 • Fitheid; training, sportadvies, omgaan met vermoeidheid 
 • (Terugkeer naar) werk
 • Hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen
 • Verwerking
 • Uw familie en andere naasten
 • Lotgenotencontact

Samenwerking andere specialismen

In het UMC Utrecht houden we verschillende spreekuren samen met andere specialisten; de multidisciplinaire spreekuren voor mensen met een spierziekte. We kunnen daar direct met elkaar afstemmen en samenwerken.

 • amyotrofische lateraal sclerose-spreekuur (ALS) 
 • spinocerebellaire ataxie spreekuur (SCA) 
 • myptone dystrofie-spreekuur (MD)

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is hard nodig om meer kennis op te doen en de behandelmogelijkheden te verbeteren. Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht is het onderzoeks- en innovatiecenttrum van UMC Utrecht Hersencentrum en De Hoogstraat Revalidatie. Zij dragen gezamenlijk bij aan de verbetering van de behandeling in de revalidatie.

Onderzoek spierziekten

Het kenniscentrum doet ook veel onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van spierziekten.

Zorgverleners

Polikliniek

Wachttijden en toegangstijden

Laatst bijgewerkt: 29-11-2019
Toegangstijd polikliniek Revalidatie (gem. wachttijd 1e bezoek/consult revalidatiearts): 3 weken
Uitleg wachttijden
Belangrijk Deze wachttijd betreft alleen de wachttijd tot het eerste consult bij de revalidatiearts. Houdt u er rekening mee dat er voor de poliklinische revalidatiebehandeling, als mogelijk vervolg op het eerste consult, nog een extra wachttijd kan gelden.

Vragen en afspraken

U kunt contact opnemen via email of via dit telefoonnummer:

06 50124618
De afdeling is bereikbaar van 08.30-12.30 uur