Terug

Speekselklier (onderkaak) operatie

Bij sommige aandoeningen van de onderkaakspeekselklier kan het nodig zijn deze te verwijderen. Bij een operatie aan de onderkaakspeekselklier wordt deze middels een snede in de hals weggehaald.

Meer informatie

Meer informatie

Bij sommige aandoeningen van de onderkaakspeekselklier kan het nodig zijn deze te verwijderen. Er kan sprake zijn van ontsteking. Hierbij kunnen speekselstenen de afvloed van speeksel belemmeren en kan een chronische ontsteking ontstaan. Ook zonder speekselstenen kan de onderkaakspeekselklier ontstoken raken. Daarnaast kan er sprake zijn van een goedaardig of kwaadaardig gezwel in de onderkaakspeekselklier. Ook dit kan een reden zijn voor het verwijderen van de klier. 

Uw arts bespreekt de voor- en nadelen van deze behandeling met u. Ook bespreekt hij met u of er alternatieve behandelingen zijn. Zo kunt u zelf goed beslissen of u de behandeling wilt ondergaan.

Resultaat

Het in zijn geheel verwijderen van de onderkaakspeekselklier. 

Uw lichaam

De mens heeft twee onderkaakspeekselklieren (in het plaatje: 2), die samen met twee oorspeekselklieren (glandulae parotis; in het plaatje: 1) en twee ondertongspeekselklieren (glandulae sublingualis; in het plaatje: 3) de zes grote speekselklieren vormen. Daarnaast bevinden zich nog talloze kleine speekselkliertjes vlak onder het slijmvlies van de mond- en keelholte.
Al deze speekselklieren samen zorgen voor de dagelijkse speekselproductie (een belangrijke eerste stap in de spijsvertering) en het vochtig houden van de slijmvliezen van mond- en keelholte.
De onderkaakspeekselklieren liggen onder de tong aan de binnenzijde van de onderkaak (zie het plaatje). Het speeksel uit een onderkaakspeekselklier wordt via een dunne afvoerbuis naar een opening vlak achter de voortanden gevoerd.

1: Oorspeekselklier
2: Onderkaakspeekselklier
3: Ondertongspeekselklier
4: Afvoergang oorspeekselklier

Voorbereiding

Afhankelijk van de planning wordt u een dag voor de ingreep opgenomen of kunt u de dag van de ingreep nuchter op de afdeling komen. U ontvangt hierover schriftelijke informatie.

Vrouw kijkt op telefoon

Wat moet u meenemen?

Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt u opgenomen? Neem dan het volgende mee.

Lees meer

Tips voor het gesprek over de operatie

Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op het gesprek met uw zorgverlener over uw operatie.

Lees meer

Tijdens de behandeling

De operatie van de onderkaakspeekselklier vindt plaats op de operatiekamer van het UMC Utrecht. U wordt voor deze behandeling opgenomen in het UMC Utrecht.
Op de operatiekamer krijgt u een algehele narcose. Als u onder narcose bent wordt de onderkaakspeekselklier verwijderd via een ongeveer 5 cm lange horizontale huidsnede ongeveer 3 cm onder de kaakrand. In dit gedeelte van de hals lopen een tak van de aangezichtszenuw, de tong- en smaakzenuw. De KNO-arts zal deze zenuwen altijd proberen te sparen. De operatie wordt beëindigd met het aanbrengen van een wonddrain (zie verder) en het hechten van de operatiewond. De duur van de operatie bedraagt meestal 45-60 minuten. De opnameduur bedraagt meestal 2-3 dagen.

Operatie

Wat gebeurt er voor tijdens en na de operatie?

Lees meer

Anesthesie (verdoving of narcose)

Dit is algemene informatie over anesthesie (verdoving of narcose). De anesthesioloog geeft u tijdens het ‘preoperatief spreekuur’ meer uitleg over anesthesie.

Lees meer

Na de behandeling

Na de behandeling heeft u een slangetje in de hals, een wonddrain. Na enkele dagen zal deze worden verwijderd. De opnameduur bedraagt meestal 2-3 dagen. De klier wordt opgestuurd voor weefselonderzoek. De uitslag van dit weefselonderzoek krijgt u na 1 week op de polikliniek. Hier zal dan ook controle van het wondgebied plaatsvinden. 

Leefregels 

Er zijn geen specifieke leefregels na de operatie.

Mogelijke complicaties 

Zelfs als een onderzoek helemaal goed is gedaan (“volgens het boekje”), kunnen er problemen ontstaan. Zulke problemen noemen we complicaties. Zoals boven al beschreven lopen in dit gedeelde van de hals een tak van de aangezichtszenuw, de tong- en smaakzenuw. De KNO-arts zal deze zenuwen altijd proberen te sparen. De zenuw die het meest dichtbij de onderkaakspeekselklier loopt is de mondtak van de aangezichtzenuw (nervus facialis). Na de operatie is er in ongeveer 10% van de gevallen gedurende enkele dagen tot weken enige zwakte in de beweeglijkheid van de mondhoek. Over het algemeen verbetert dit na enkele weken. Zelden ontstaat er een blijvend scheve mond, die alleen zichtbaar is bij aanspannen van de spieren van de mondopening. De kans op beschadiging van de zenuwen van de tong (voor gevoel, smaak en beweging) is bij deze operatie zeer klein. Verder ontstaat er soms een gat in het slijmvlies van de mondholte. Dit geneest meestal zonder problemen vanzelf. 

Mogelijke bijwerkingen 

Als er tekenen zijn van ontsteking van het wondgebied, zoals roodheid, zwelling, toename van de pijn, of koorts, moet u contact opnemen met de arts.

Speekselklier (onderkaak) operatie en het UMC Utrecht

Zorgverleners

De hoofdhalschirurgen van het UMC Utrecht verrichten deze ingreep. 

Wachttijden

Laatst bijgewerkt: 12-12-2019

Toegangstijd polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde: 35 dagen

Belangrijk Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Hebt u vragen?

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde.

Meer informatie

Meerdere websites bieden informatie over het verwijderen van de glandula submandibularis. Wij adviseren u de website www.kno.nl.

Polikliniek

Verpleegafdeling

Specialisme