Terug

Zorgprogramma Middelengebruik & Psychose

Het Zorgprogramma richt zich op middelengebruik bij patiënten met psychische klachten. Middelengebruik komt vaak voor bij mensen met psychische klachten, zoals psychose, stemming-, of angstklachten. Om die reden beoogt het Zorgprogramma verbeterde screening-, diagnostiekmethoden en behandelingen te ontwikkelen om de zorg voor patiënten met psychiatrische problemen en middelengebruik te verbinden en verbeteren.

Wat is Zorgprogramma Middelengebruik & Psychose

Het Zorgprogramma heeft een behandelprogramma van 8 weken ontwikkeld voor patiënten die gemotiveerd zijn om te stoppen met roken, drinken of blowen, zowel voor klinische als poliklinische patiënten. De dagbehandeling bestaat uit verschillende educatieve sessies, gesprekken met ervaringsdeskundigen, cognitieve gedragstherapie en psychomotorische therapie.

Informatiefolder

Volgt zo spoedig mogelijk.

Meer informatie

Waarom een apart Zorgprogramma?

Het gebruik van tabak en alcohol kan leiden tot ernstig geestelijke en lichamelijke ziektes. Daarnaast heeft het gebruik van cannabis direct invloed op het ontstaan en het beloop van een psychose. Vroege signalering en aanpak van middelenmisbruik is cruciaal ter preventie en bevordert het herstel.  

Op de afdeling Psychiatrie heeft 35-40% van de opgenomen patiënten een stoornis in het gebruik van middelen, vooral alcohol en cannabis. De cijfers nemen 60-90% toe als de stoornis in tabaksgebruik meegeteld wordt. Patiënten die ook middelen gebruiken zijn vaak minder therapietrouw en lopen een groter risico op terugval of persistentie van klachten, wanneer er naast de behandeling voor hun psychiatrische klachten geen aandacht is geweest voor middelenmisbruik.

De huidige behandeling op de afdeling Psychiatrie richt zich vooral op het behandelen van psychische klachten, er is vaak onvoldoende aandacht voor het gelijktijdig gebruik van middelen. De scheiding in de zorg tussen het behandelen van psychiatrische klachten en het behandelen van middelengebruik belemmert effectieve zorg voor mensen die aan beide lijden. Dit zorgprogramma wil zorgen voor verbinding tussen deze zorg en een integrale behandeling aanbieden voor zowel psychische klachten als middelengebruik.

UMC Utrecht rookvrij

Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. Daarom heeft de Rijksoverheid een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland.

Jaarlijks sterven meer dan 20.000 mensen in Nederland door roken of meeroken. In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat in 2025 alle GGZ-instellingen die bij GGZ Nederland zijn aangesloten rookvrij zijn en dat in 2030 de gehele zorg rookvrij is.

Vanaf 1 november 2020 mag er op de afdeling Psychiatrie in het UMC Utrecht niet meer gerookt worden. Patiënten krijgen extra ondersteuning om te stoppen met roken tijdens hun verblijf in het ziekenhuis.

Rookbeleid_Psychiatrie

Hebt u vragen?

U kunt met uw vragen terecht bij het Advies- en Aanmeldteam Psychiatrie.

T 088 755 5888

E

Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 - 17:00.

U kunt ook rechtstreeks met de behandelaren van het zorgprogramma contact opnemen via zp-middelengebruikenpsychose@umcutrecht.nl.