>Terug

Acetylsalicylzuur


Acetylsalicylzuur in plasma
Synoniemen:Ascal, salicylzuur
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20 °C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Na telefonisch overleg met dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch (salicylzuur): 
50 - 300 mg/L
Toxisch (salicylzuur):
> 400 mg/L
Klinische betekenis:Acetylsalicylzuur wordt in de lever zeer snel omgezet in salicylzuur. Bloedspiegelbepaling is geindiceerd bij verdenking op intoxicatie. Therapie, waaronder evt. dialyse vindt plaats op geleide van serumspiegels. Bij massale overdosering kan de maximale plasmaconcentratie later verschijnen dan normaal. Klik hier voor meer farmacotherapeutische informatie.
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 2 – 4,5 uur, bij hogere doses: 18 - 36 uur.
Zie Toxicologie monografie: Salicylaten
Referenties:[1] Monografie Salicylaten Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF; geraadpleegd op 01/04/2020
ISO-15189 scope:Ja