>Terug

Allopurinol

Allopurinol in plasma

Synoniemen:Zyloric
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:

Gewenst: 1,0 ml bloed

Minimaal: 0,5 ml bloed

Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:HPLC
Bepalingsfrequentie:Na telefonisch overleg met dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
Huispostnummer D.00.204
Heidelberglaan 100
3584CX Utrecht
Contactpersoon:

Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers

Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)

Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)

Referentiewaarden:

Therapeutisch (oxypurinol):
5,0 - 15,0 mg/L (afgenomen 6-9 uur na de gift)
NB Hogere concentraties dan het therapeutisch venster kunnen noodzakelijk zijn voor gewenste effect in een substantieel deel van de bevolking (ca 25%).

Toxisch (oxypurinol):
Concentraties >20 mg/L zijn geassocieerd met 'allopurinol hypersensitivity syndrome (afgenomen 6-9 uur na de gift)

Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling heeft een plaats bij hyperuremische patienten ondanks een maximale dosering allopurinol [1]. Een andere indicatie is vermoeden van toxiciteit bij nierfalen. In onderzoeksverband wordt allopurinol bepaald bij zwangeren en neonaten [2]. Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 1 - 3 uur. Actieve metaboliet = oxypurinol, halfwaardetijd 18 - 30 uur.
Referenties:

[1] Emmerson BT et al. Plasma oxipurinol concentrations during allopurinol therapy. Br. J. Rheumatol. 1987

[2] Van Kesteren et al., Population Pharmacokinetics of Allopurinol in Full-Term Neonates With Perinatal Asphyxia, Ther Drug Monit; Volume 28, Number 3, June 2006

[3] Stamp LK, Barclay ML, O'Donnell JL, Zhang M, Drake J, Frampton C, Chapman PT, Relationship between serum urate and plasma oxypurinol in the management of gout: determination of minimum plasma oxypurinol concentration to achieve a target serum urate level. Clin Pharmacol Ther. 2011 Sep;90(3):392-8

[4] Graham S, Day RO, Wong H, McLachlan AJ, Bergendal L, Miners JO, Birkett DJ, Pharmacodynamics of oxypurinol after administration of allopurinol to healthy subjects, Br J Clin Pharmacol. 1996 Apr;41(4):299-304.

ISO-15189 scopeNee