>Terug

Amikacine


Amikacine in plasma
Synoniemen:Amukin
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:Dalspiegel: afname 30 minuten voor de tweede gift; Topspiegel: afname 60 minuten na start van een gift toegediend over 30 minuten.

Neonaten & kinderen > 1 maand met:
- Normale nierfunctie: afnemen voor en na tweede gift.
- Matige en slechte nierfunctie: topspiegels prikken, na ca. 24 uur de dal spiegel prikken

Volwassenen met:
- Normale nierfunctie: afnemen voor tweede gift.
- Matige en slechte nierfunctie: ’s avonds eenmalig 15 mg/kg doseren en de volgende ochtend een dalspiegel prikken
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Kortdurend (<24 uur), plasma 4° C; langdurige opslag bij –20 °C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Dagelijks
Materiaal dient op werkdagen voor 12.00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn.
In het weekend en op feestdagen dient het materiaal voor 11.00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Volwassenen algemeen: Dal < 5 mg/L. Top 45-60 mg/L.
Volwassenen tuberculose: Dal < 5 mg/L. Top 20-25 mg/L.
Neonaten en kinderen tot 18 jaar: Dal < 5 mg/L. Top 15-30 mg/L (i.g.v. luchtweginfecties 20-30 mg/L).
Klinische betekenis:Amikacine behoort tot de aminoglycosiden, welke bekend staan om een nauwe therapeutische index. Hoge amikacine piekspiegels gaan gepaard met een optimaal effect. Toxiciteit is gerelateerd aan de totale blootstelling. Om deze reden wordt er naar een hoge piek met een lage dalspiegel gestreeft. TDM is dus van groot belang om voldoende effectiviteit en minimale toxiciteit te verkrijgen [2]. Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 2.5-4 uren. Toxische effecten zijn gerelateerd aan de serumconcentratie, met name bij een verminderde klaring kunnen nefro- en ototoxiciteit optreden. Nefrotoxiciteit is reversibel, ototoxiciteit in de meeste gevallen niet [1].
Zie TDM monografie NVZA: Amikacine
Referenties:[1] TDM-monografie amikacine NVZA, versie maart 2017; geraadpleegd op 01/04/2020
[2] RD Moore et al. Clinical response to aminoglycoside therapy: importance of the ratio of peak concentration to minimal inhibitory concentration. J Infect Dis. 1987 Jan;155(1):93-9. Klik hier voor het artikel; Geraadpleegd op 26-01-2018
ISO-15189 scope:Ja