>Terug

Amiodaron


Amiodaron in plasma
Synoniemen:Cordarone
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per week op maandag
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Uitslag volgt uiterlijk de volgende ochtend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:

Therapeutisch:
1,0 - 2,5 mg/L
1,0 - 4,0 mg/L (incl. desethylamiodaron)
Toxisch:
> 2,5 mg/L (amiodarone)

> 4,0 mg/L (incl. desethylamiodaron)

Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling bij amiodaron wordt toegepast bij een vermoeden van onderdosering of intoxicatie. Vanwege de lange halfwaardetijd wordt steady-state pas na 2 a 3 maanden bereikt. Bloedspiegelbepalingen worden tevens uitgevoerd als controle op de afwezigheid van amiodaron en de actieve metaboliet na het staken van de therapie. [1, 2] 
Klik hier voor meer therapeutisch informatie.
Aanvullingen:

Halfwaardetijd: 26 - 107 dagen (veelal 40 - 55 dagen). 

Actieve metaboliet = desethylamiodaron, halfwaardetijd: 20 - 118 dagen (veelal 57-64 dagen). 

Zie TDM-monografie NVZA: Amiodaron

Referenties:[1] TDM monografie Amiodaron NVZA; Geraadpleegd op 23/04/2020
[2] Campbell TJ and Williams KM, Therapeutic drug monitoring: antiarrhythmic drugs. Br. J. Clin. Pharmacol. 2001
ISO-15189 scope:Ja