>Terug

Barbituraten in urine


Barbituraten in urine
Synoniemen:-
Afnamevoorkeur:Urine opvang container 50 ml
Afnamevolume:Gewenst: > 1 ml urine
Minimaal: > 0.2 ml urine
Afnamecondities:Urine afnemen
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Urine; 4°C
Methode:De bepaling wordt uitgevoerd door het CDL.
Bepalingsfrequentie:Bepaling wordt 24/7 uitgevoerd door het klinisch chemisch lab.
Resultaat zal in de meeste gevallen binnen 2 uur na afname bekend zijn.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Positief / Negatief *
Klinische betekenis:Bepaling van barbituraten kan aangevraagd worden bij vermoeden van misbruik.
Referenties:[1] T. Egberts, Afkapwaarde creatinine bij onderzoek van urine op drugs
 *Als onderdeel van de uitslag wordt ook een creatinine spiegel vermeld. Als afkapwaarde voor creatinine in urine bij drugsonderzoek wordt een concentratie van 2 mmol/l gehanteerd. [1]
ISO-15189 scope:Ja