>Terug

Bisoprolol


Bisoprolol in plasma
Synoniemen:Emcor, Bisobloc, Cardicor, Emcoretic® (comb. met hydrochloorthiazide)
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per week op maandag
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Uitslag volgt uiterlijk de volgende ochtend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Cmax bij een eenmalige dosis van 10 mg: 36 ± 0,7 ug/L.
Cmax na 7 dagen 1d 10 mg: 52 ± 5 ug/L [3]  
Bij patiënten met stabiel chronisch hartfalen (NYHA III) zijn de plasmaspiegels van bisoprolol hoger en is de halfwaardetijd langer dan bij gezonde vrijwilligers.
Cmax bij 1d 10 mg (steady-state): 64 ± 21 ug/L [3]  
Gevonden plasmaconcentraties bisoprolol bij ernstige intoxicaties: 541 ug/L, 3,5 uur na ingestie van 140 mg bisoprolol [4] 5000 ug/L, 4 uur na ingestie van 1120 mg bisoprolol [5]
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling kan toegepast worden indien men de therapietrouw wil bevestigen of toxiciteit vermoedt. Bloedconcentraties zijn beperkt bruikbaar ter beoordeling van het klinisch beeld. Er bestaat geen duidelijke relatie tussen de plasmaconcentratie en de uiteindelijke afloop van een bètablokker intoxicatie
Aanvullingen:De halfwaardetijd bedraagt 10-12 uur, bij hartfalen NYHA-klasse III is dit verlengd tot ong. 17 uur. [2]   Het wordt gedeeltelijk in de lever door CYP3A4 en CYP2D6 gemetaboliseerd tot inactieve metabolieten; de bijdrage van CYP2D6 is mogelijk relatief gering. Ong. 50% wordt door de lever omgezet in inactieve metabolieten en vervolgens uitgescheiden via de nieren, ong. 50% wordt door de nieren onveranderd uitgescheiden. [2]
Referenties:[1] Monografie Betablokkers Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF (versie 2016).
[2] Informatorium Medicamentorum Bisoprolol, via KNMP Kennisbank, geraadpleegd 22/07/2019
[3] Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Bisoprolol, geraadpleegd 05/06/2020
[4] Tracqui A, Kintz P, Mangin P, Lenoir B. Self-poisoning with the bèta-blocker bisoprolol. Human & Experimental Toxicology. 1990 vol. 9(4) p. 255-256.
[5] Harry P, Lannehoa Y, Turcant A, Gamelin L. Massive poisoning with the bèta-blocker bisoprolol and hypoglycemia. Veterinary and Human Toxicology. 1996 vol. 38 (6) p. 463
ISO-15189 scope:Ja