>Terug

Carbamazepine


Carbamazepine in plasma
Synoniemen:Carbymal, Tegretol
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20 °C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:2x per week (maandag en donderdag)
Materiaal dient op de bepaling dag voor 14:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
NB: Analyse wordt overnacht uitgevoerd. De uitslag is de volgende ochtend bekend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:

1. epilepsie: 4-12 mg/L
2. neuralgie: niet gedefinieerd
3. manie:
    - Acute episode: 8-12 mg/L
    - Onderhoudsbehandeling met “normaal therap.”: 6-8 mg/L
    - Onderhoudsbehandeling met “laag therap.”: 4-6 mg/L
    - Onderhoudsbehandeling met “hoog therap.”: 8-10 mg/L
Vrije plasmaconcentratie carbamazepine: 1-2,5 mg/L
Carbamazepine-10,11-epoxide metaboliet: 0,5-2 mg/L

Toxische concentratie: [1,3]
> 10 mg/L lichte intoxicatie
> 20 mg/L matige intoxicatie
> 30 mg/L ernstige intoxicatie

Toxische dosis:
> 20 mg/kg [4]

Klinische betekenis:Carbamazepine vertoont verschillende klinisch significante geneesmiddelinteracties. Carbamazepine is tevens een autoinducer van het CYP3A4. Bloedspiegelbepaling kan een rol spelen in het constant houden van de plasmaconcentratie onder invloed van auto-inductie en anti-epileptische co-medicatie. De referentiewaarden voor carbamazepine zijn bepaald in observationele en retrospectieve studies, nooit in een prospectieve trial [1, 2]. Een RC trial uit 2000 liet geen verschil zien in therapeutische eindpunten tussen een groep behandeld op basis van TDM en een controle groep behandeld op klinisch effect [3]. Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:Halfwaardetijd 12-24 uur. actieve metaboliet: carbamazepine-10,11-epoxide, halfwaardetijd ± 6 uur.
Zie TDM monografie NVZA: carbamazepine
Referenties:[1] Toxicologie monografie: carbamazepine; geraadpleegd op 08/06/2020
[2] Jannuzzi G et al, A Multicenter Randomized Controlled Trial on the Clinical Impact of TDM in Patients with Newly Diagnosed Epilepsy. Epilepsia 2000 Feb;41(2):222-30.
[3] Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
[4] Ghannoum M, Yates C, Galvao TF, Sowinski KM, VO THV, Coogan A, Gosselin S, Lavergne V, Nolin TD, Hoffman RS. Extracorporeal treatment for carbamazepine poisoning: Systematic review and recommendations from the EXTRIP workgroup. Clinical Toxicology 52, 2014:993-1004.
ISO-15189 scope:Ja