>Terug

Catecholamines en metanephrines

Catecholamines en metanephrines

Kwantificeren van catecholamines en metanephrines in urine met behulp van UPLC-MS/MS

De kwantitatieve bepaling van:
catecholamines: 
       • dopamine  (DA)
       • epinephrine (E)
       • 3-methoxytyramine (3-MT)
 metanephrines:
       • metanephrine (ME)
       • normetanephrine (NME)
       • norepinephrine (NE)
in urine vindt plaats op het UPLC-MS/MS systeem. Dit is een UPLC gekoppeld aan een massaspectrometer.

Aan urine wordt een mengsel van stabiele isotopen toegevoegd (DA-D4, E-13C2,15N, 3-MT-D4, ME-D3, NME-D3 en NE-D3). Na een monsteropzuivering met Solid Phase Extraction (SPE) worden de monsters geïnjecteerd op het UPLC-MS/MS-systeem. Met het UPLC-systeem vindt er door middel van een reversed phase kolom een scheiding plaats. Met behulp van een online massaspectrometer wordt er op basis van massa-ladingverhouding DA, DA-D4, E, E-13C2,15N, 3-MT, 3-MT-D4, ME, ME-D3, NME, NME-D3 , NE en NE-D3 gedetecteerd. Er wordt een ijklijn geanalyseerd waarmee het mogelijk is om de catecholamines en metanephrines te kwantificeren.

Soort en benodigde hoeveelheid materiaal

Voor het uitvoeren van deze analyse is 1,5 ml urine nodig.

Verzendcondities

Het materiaal moet tijdens transport gekoeld zijn en beschermd tegen licht.

Doorlooptijd

Deze analyse valt onder de categorie Metabool onderzoek volgens afspraak.

Mogelijke interferenties

Voor zover nog niet bekend.

Referentiewaarden

Alle referentiewaarden worden vermeld in de uitslagbrief. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling.

Ziektebeelden

  • Diagnostiek en follow-up van tumoren die catecholamines uitscheiden (bijvoorbeeld neuroblastoom, pheochromocytoom)
  • Opsporen van defecten in het catecholaminemetabolisme (bijvoorbeeld monoamine oxidase-A- deficiëntie, dopamine beta-hydroxylasedeficiëntie).