>Terug

Chroom

Chroom in plasma - Bepaling wordt extern uitgevoerd

Synoniemen:CHR CR
Afnamevoorkeur:Afname in metaalvrije buizen.
Afname met metaalvrije naald of eerste paar ml bloed opvangen in aparte buis en weggooien.
Na centrifugatie serum overpipetteren in metaalvrije buis.
Afnamevolume:Gewenst: 5 ml bloed
Minimaal: 5 ml bloed
Afnamecondities:Vermeld vermoedelijke tijdstip inname en tijdstip bloedafname
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Serum; -20°C
Methode:Extern
Bepalingsfrequentie:Op aanvraag
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:

UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204

Heidelberglaan 100
3584CX Utrecht
Contactpersoon:Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (
088-75 744 88)
Referentiewaarden:Fysiologische concentraties: 6,2 - 33,5 nmol/L (= 0,31 - 1,68 microg/L)

Er zijn nog geen internationaal aanvaarde serumwaardes voor chroom, maar vooralsnog worden als maximum serumwaardes voor een MOM-gewricht (metal-on-metal prothese) aangehouden: <100 nmol/L

Chroom volbloed: <58 nmol/L
Aanvullingen:Dit metaal is alleen in de driewaardige vorm essentieel, niet in de zeswaardige vorm [1,2]. Chroom in plasma kan verhoogd zijn na implantatie van bepaalde typen protheses.
Referenties:[1] Informatorium Medicamentorum, via de KNMP Kennisbank geraadpleegd op 02-08-2011
[2] Bepalingenwijzer Gelderse Vallei, geraadpleegd op 28/02/2019
ISO-15189 scopeNee