>Terug

Clobazam

Clobazam in plasma

Synoniemen:Frisium, Urbadan
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, lila dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20 °C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per twee weken op vrijdag (even weken), uitslag is maandagochtend bekend
Materiaal dient op de bepaling dag voor 12:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:

Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (
088-75 744 88)

Referentiewaarden:
clobazam
therapeutisch,
toxisch
 
30 - 400 µg/L
> 3000 µg/L
desmethylclobazam
therapeutisch
toxisch
 
300 - 3000 µg/L
> 12000 µg/L
Klinische betekenis:Redenen voor het toepassen van bloedspiegelbepaling zijn: hoge leeftijd van de patient, leverfunctiestoornissen en een vermoeden op farmacokinetische interacties met co-medicatie.
Clobazam (CLB) wordt door CYP3A4 omgezet naar desmethylclobazam (N-CLB). Deze metaboliet draagt voor een groot deel bij aan de therapeutische en toxische effecten van CLB [2]. De metaboliet wordt door CYP2C19 geëlimineerd. De activiteit van dit enzym is de voornaamste determinant van de N-CLB concentratie [2]. Bepaling van de CLB/N-CLB ratio wordt daarom toegepast bij vermoeden op stapeling van N-CLB (ouderdom, leverfunctiestoornissen, co-medicatie, genotype).
Aanvullingen:

Halfwaardetijd 18-30 uur. actieve metaboliet: desmethylclobazam, Halfwaardetijd: ± 50 uur. Zie ook toxicologie monografie Benzodiazepinen

Referenties:[1] Patsalos P et al, Antiepileptic drugs-best practice guidelines for therapeutic drug monitoring. Epilepsia 2008;Jul;49(7):1239-76
[2] Kosaki K et al, A major influence of CYP2C19 genotype on the steady-state concentration of N-desmethylclobazam. Brain Dev. 2004 Dec;26(8):530-4.
[3] Monografie Clobazam en Clonazepam NVZA, geraadpleegd op 26/01/2018
 * Metaboliet desmethylclobazam na 1 maand op steady-state.
ISO-15189 scopeJa