>Terug

Clonazepam


Clonazepam in plasma
Synoniemen:Rivotril
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Bevroren; -20°C
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per twee weken op vrijdag (even weken), uitslag is maandagochtend bekend
Materiaal dient op de bepaling dag voor 12:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch: 20-70 µg/L
Toxisch: > 100 µg/L
Klinische betekenis:De bepaling van serumconcentraties kan zinvol zijn vanwege verschillen in eliminatiekinetiek ten gevolge van farmacokinetische interacties. [1] Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:Halfwaardetijd 30 - 40 uur. De klaring van clonazepam kan toenemen in aanwezigheid van o.a. carbamazepine [1]. zie TDM-monografie NVZA: Clobazam en Clonazepam
Referenties:[1] TDM monografie Clobazam en Clonazepam NVZA; geraadpleegd op 08/03/2019
ISO-15189 scope:Ja