>Terug

Cobalt

Cobalt in plasma - Methode wordt extern uitgevoerd

Synoniemen:Metallisch cobalt, cobaltoxiden, cobaltzouten
Afnamevoorkeur:EDTA buis
Afnamevolume:Gewenst: 4 ml bloed
Minimaal: 2 ml bloed
Afnamecondities:Vermeld vermoedelijke tijdstip inname en tijdstip bloedafname
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:Extern
Bepalingsfrequentie:Op aanvraag
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:

UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204

Heidelberglaan 100
3584CX Utrecht
Contactpersoon:

Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (
088-75 744 88)

Referentiewaarden:

Normaalwaarden [5]:
plasma:
5,1 - 17,3 nmol/L = 0,3 – 1,0 µg/L.
volbloed:
Professionele blootstelling: 16,97 nmol/L = 1,0 µg/L.
Niet-professionele blootstelling: < 16,97 nmol/L =   < 1,0 µg/L

toxisch (algemeen): waarden > 5 µg/L worden als toxisch beschouwd.

toxisch bij metaal-op-metaal-heupprothese:
Bij toxische kobaltwaarden of bij lokale klachten en symptomen is verwijdering van de MoM-prothese een effectieve ingreep. Een dergelijke revisieoperatie heeft echter ook een duidelijke morbiditeit en mortaliteit. Er ontstaat dus een dilemma bij patiënten met een licht verhoogde of verhoogde maar niet toxische kobaltconcentratie zonder klachten of afwijkingen. Het vigerende advies van de NOV over de bloedkobaltwaarden is:
• < 2 μg/l (< 40 nmol/l) wordt beschouwd als niet-afwijkend;
• 2-5 μg/l (40-85 nmol/l) is licht verhoogd, alleen controle
van patiënt;
• 5-10 μg/l (85-170 nmol/l) is verhoogd, nader onderzoek
met MRI, CT of echografie is geïndiceerd;
• 10 μg/l (> 170 nmol/l) is sterk verhoogd en is een alarmsignaal, in combinatie met de klachten en de resultaten van beeldvormend onderzoek kan besloten worden een revisieoperatie uit te voeren.

Klinische betekenis:Bepaling is zinvol in geval van een intoxicatie om de ernst van de intoxicatie te evalueren en te monitoren [2].
Aanvullingen:Cobalt komt voor in emailleerfabriek, verfindustrie en silicaattechniek. Werkers in cobaltindustrie kunnen urine uitscheiding hebben tot 700 maal normale waarde [1]. Een lineair verband bestaat tussen blootstelling aan cobalt en de bloedspiegels en urinespiegels van dit metaal. Derhalve kunnen spiegels in het bloed of urine een indicatie geven over de mate van blootstelling aan cobalt [2].
Of dit wordt veroorzaakt door onderrapportage is onduidelijk. Na implantatie van MoM-prothesen is kobalt in verhoogde concentraties aangetoond in haar, moedermelk en semen. Ook kan kobalt de placenta passeren. [4]
Referenties:[1] R. C. Dart - Medical Toxicology. Lippincot Williams & Wilkins, USA 2004
[2] Y Ichikawa et al. Biological monitoring of cobalt exposure, based on cobalt concentrations in blood and urine. Int Arch Occup Environ Health ( 1985) 55:269-276.
[3] Leavelle DE, Mayo Medical Laboratories, Rochester, MInn; The Laboratories; 2001
[4] Jan Verhaar, De harde les van metaal-op-metaalheupprothesen, NED TIJDSCHR GENEESKD. 2012;156:A5564
[5] Laboratorium AML
ISO-15189 scopeNee