>Terug

Diazepam


Diazepam in plasma
Synoniemen:Stesolid
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per twee weken op vrijdag (even weken), uitslag is maandagochtend bekend
Materiaal dient op de bepaling dag voor 12:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch: 0,2 - 0,8 mg/L
Toxisch: 1,5 - 3,0 mg/L
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling kan zinvol zijn bij een vermoeden van ernstige intoxicatie of het bevestigen van de compliantie.
Plasmaconcentraties zijn niet direct voorspellend voor het effect vanwege sterke interindividuele variatie in spiegel-effect relaties en het optreden van tolerantie na langdurig gebruik. [1] Klik hier voor meer therapeutische informatie
Aanvullingen:Halfwaardetijd 20 - 48 uur. Actieve metaboliet is desmethyldiazepam, halfwaardetijd: 42 - 100 uur. Zie TDM monografie Toxicologie: Diazepam
Referenties:[1] TDM monografie VUMC: diazepam; geraadpleegd op 25/08/2009
[2] Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA: Benzodiazepinen; geraadpleegd 08/03/2019
[3] KNMP Kennisbank; geraadpleegd 08/03/2019
ISO-151859 scope:Ja