>Terug

Digoxine


Digoxine in plasma
Synoniemen:Lanoxin
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel), spironolactone en canrenone kunnen de bepaling storen, bij gebruik vermelden bij de aanvraag. [3]
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; 4°C
Methode:Bepaling wordt uitgevoerd door CDL
Bepalingsfrequentie:Dagelijks
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch (atriumfibrilleren): 0,8 - 2,0 µg/lL
Therapeutisch (hartfalen): 0,5 - 0,9 µg/L

Toxisch: > 2,0 µg/L
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling bij digoxine therapie kan toegepast worden bij de start van de therapie (instellen op juiste bloed concentratie), bij onvoldoende respons, bij verandering van de nierfunctie en bij verwachte interacties of een vermoeden op bijwerkingen [1, 2, 3].
De plasmaconcentratie van digoxine altijd in combinatie met de serum kaliumwaarde interpreteren. Hypokaliemie versterkt het farmacodynamisch effect van digoxine bij een constante bloed concentratie. Het omgekeerde geldt voor hyperkaliemie.
Digoxine wordt sterk renaal geklaard [1]. Klik hier voor meer therapeutische informatie
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 34 - 44 uur. Zie TDM monografie NVZA: Digoxine
Referenties:[1] TDM monografie NVZA: Digoxine; geraadpleegd op 08/03/2019
[2] Mayan H et al, Use of Digoxine Monitoring in a Hospital Setting as an Essential Tool in Optimizing Therapy. J. Pharm. Technol. 2002
[3] Dasgupta A, Therapeutic Drug Monitoring of Digoxin. Toxicol. Rev. 2006 25(4):273-81.
ISO-15189 scope:Ja