>Terug

Disopyramide


Disopyramide in plasma
Synoniemen:Ritmoforine 
Afnamevoorkeur:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; 4°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per week op maandag
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Uitslag volgt uiterlijk de volgende ochtend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch: 2 - 4 (5) mg/L
Therapeutisch (VT): kan tot 7 mg/L
Therapeutisch (SVT): 2,8 - 3,2 mg/L
Toxisch: > 7,0 mg/L
Klinische betekenis:Rationele indicaties voor bloedspiegelbepaling zijn een vermoeden op toxiciteit en om de compliance te bevestigen. Plasmaconcentraties disopyramide kunnen ook bepaald worden bij nierfalen, omdat de actieve metaboliet N-desalkyldisopyramide accumulatie vertoont, en na een recent doorgemaakt hartinfarct. In dit laatste geval kan de halfwaardetijd verlengd zijn. Waarschijnlijk als gevolg van een toename in de gebonden fractie (aan alfa-1-zuur glycoproteine, een acuut fase eiwit) en een verminderde bloed flow naar de nieren en verminderde eliminatie. [1] 
Klik hier voor meer therapeutische informatie
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 4 - 9 uur.
Zie TDM monografie NVZA: Disopyramide
Referenties:[1] TDM monografie NVZA: disopyramide; geraadpleegd op 08/03/2019
[2] KNMP Kennisbank; geraadpleegd 08/03/2019
ISO-15189 scope:Nee