>Terug

Diuretica in urine

Diuretica in urine

AfnamevoorkeurUrine opvang container
Afnamevolume:Gewenst: 2 mL urine
Minimaal: 1 mL urine
Afnamecondities:Urine afnemen
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Urine; 4°C
Methode:LCMSMS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per maand op maandag
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:

UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204

Heidelberglaan 100
3584CX Utrecht
Contactpersoon:

Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (
088-75 744 88)

Referentiewaarden:Positief / Negatief *
Klinische betekenis:Analyse kan aangevraagd worden bij vermoeden van misbruik of ter controle van compliance. De onderstaande componenten zijn opgenomen in de screening:
Canrenon
Spironolacton
Chloorthiazide
Hydrochloorthiazide
Furosemide
Chloortalidon
Triamtereen
Acetazolamide
Bumetanide
Indapamide
Referenties:[1] Toine Egberts, Afkapwaarde creatinine bij onderzoek van urine op drugs
 *Als onderdeel van de uitslag wordt ook een creatinine spiegel vermeld. Als afkapwaarde voor creatinine in urine bij drugsonderzoek wordt een concentratie van 2 mmol/l gehanteerd [1].
ISO-15189 scopeNee