>Terug

Dosulepine

Dosulepine in plasma - Bepaling wordt extern uitgevoerd

Synoniemen:Prothiaden
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 4,0 ml bloed
Minimaal: 2,0 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:Extern
Bepalingsfrequentie:Eén keer per maand
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:

UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204

Heidelberglaan 100
3584CX Utrecht
Contactpersoon:

Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (
088-75 744 88)

Referentiewaarden:Therapeutisch: 100 - 300 µg/L (incl. metaboliet)

Toxisch: > 500 µg/L (incl. metaboliet)
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling is geindiceerd bij verdenking op farmacokinetische interacties, onvoldoende respons of een vermoeden van non-compliance. Er zijn geen aanwijzingen dat de therapie op basis van TDM effectiever is dan op basis van klinisch effect/bijwerkingen [1]. Klik hier voor meer therapeutische informatie
Aanvullingen:

Halfwaardetijd: 14 - 24 uur. Actieve metaboliet = Desmethyldosulepine, Halfwaardetijd: 35 - 50 uur. [2] Zie TDM monografie NVZA: Tricyclische Antidepressiva

Referenties:[1] TDM monografie NVZA: Tricyclische Antidepressiva; geraadpleegd op 08/03/2019
[2] Micromedex - Drugdex Evaluations: Dothiepin; geraadpleegd op 28/07/2009
ISO-15189 scopeNee