>Terug

Doxepine

Doxepine in plasma - Bepaling wordt extern uitgevoerd

Synoniemen:Sinequan
AfnamevoorkeurEDTA-buis/6 ml, lila dop (E6)
Afnamevolume:Gewenst: 4,0 ml bloed
Minimaal: 2,0 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:Extern
Bepalingsfrequentie:Eén keer per week
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:
UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:

Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (
088-75 744 88)

Referentiewaarden:Therapeutisch: 100-250 µg/L (incl. desmethyldoxepine)

Toxisch: > 400 µg/L (incl. desmethyldoxepine)
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling is geindiceerd bij verdenking op farmacokinetische interacties, onvoldoende respons of een vermoeden van non-compliance [1]. Klik hier voor meer therapeutische informatie
Aanvullingen:

Halfwaardetijd: 8 - 24 uur. Actieve metaboliet = Desmethyldoxepine, Halfwaardetijd: 33 - 80 uur [1, 2]. Zie TDM monografie NVZA: TCA

Referenties:[1] TDM monografie NVZA: Tricyslische Antidepressiva; geraadpleegd op 08/03/2019
[2] Micromedex - DrugDex Evaluations: Doxepin; geraadpleegd op 28/07/2009
ISO-15189 scopeNee