Vorige

Efavirenz

Efavirenz in plasma

Synoniemen:Stocrin, Sustiva
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Waar mogelijk, bloed afnemen tussen de 8 en 24 uur na laatste gift. Vermeld tijdstip laatste gift.
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:
Eén keer per twee weken op woensdag (oneven weken)
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:
UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:
Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (
088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch: 2,0 - 4,0* mg/L

Toxisch: >4,0 mg/L meer dan 8 uur na laatste gift
Klinische betekenis:Indicaties voor bloedspiegelbepaling zijn: een verdenking op interacties, optreden van bijwerkingen, onvoldoende daling van de viral load (VL), vermoeden van therapieontrouw en zwangerschap.[2 3] Klik hier voor meer therapeutische informatie
Aanvullingen:

Halfwaardetijd: 40 - 55 uur. Zie TDM -protocol Efavirenz van UMC St. Radboud Efavirenz

Referenties:[1] Burger DM, 'therapeutic drug monitoring' van antiretrovirale middelen. 2005
[2] Zin en onzin over routineuze bloedspiegels - meningen over spiegelbepalingen bij hiv-medicaite. Pharmaceutisch Weekblad 07/08/2009 p24-5
[3] CBO-richtlijn antivirale middelen; geraadpleegd op 26/01/2018
[4] TDM -protocol Efavirenz RadboudUMC, versie 2014
[5] KNMP Kennisbank; geraadpleegd 08/03/2019
 * Op basis van populatiekinetiek afhankelijk van tijdstip van afname en doseerschema
ISO-15189 scopeJa