>Terug

Efavirenz


Efavirenz in plasma
Synoniemen:Stocrin, Sustiva, Atripla, Stocrin
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Vermeld afnametijd en tijdstip laatste gift
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per twee weken op woensdag (oneven weken)
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch: 1,0 - 4,0 mg/L

Zie voor overige informatie en populatiecurve TDM protocol Radboud UMC
Klinische betekenis:Indicaties voor bloedspiegelbepaling zijn: een verdenking op interacties, optreden van bijwerkingen, onvoldoende daling van de viral load (VL), vermoeden van therapieontrouw en zwangerschap.[2 3] Klik hier voor meer therapeutische informatie
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 40 - 55 uur. Zie TDM protocol Radboud UMC
Referenties:[1] Burger DM, 'therapeutic drug monitoring' van antiretrovirale middelen. 2005
[2] Zin en onzin over routineuze bloedspiegels - meningen over spiegelbepalingen bij hiv-medicaite. Pharmaceutisch Weekblad 07/08/2009 p24-5
[3] TDM -protocol Efavirenz RadboudUMC, versie 2014; geraadpleegd op 17/04/2020
[4] KNMP Kennisbank; geraadpleegd op 17/04/2020
ISO-15189 scope:Ja