>Terug

Escitalopram


Escitalopram in plasma
Synoniemen:Lexapro
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
NB Vermeld duidelijk op het aanvraagformulier dat het escitalopram betreft en niet citalopram
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per twee weken op donderdag (even weken).
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn.
NB: Analyse wordt overnacht uitgevoerd. De uitslag is de vrijdagochtend bekend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch: 10 - 100 µg/L [1]
Toxisch: 200 - 300 µg/L [1]
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling kan toegepast worden bij een vermoeden van non-compliance, therapeutisch falen of het optreden van onverklaarbare bijwerkingen. [1] Klik hier voor meer therapeutische informatie
Aanvullingen:Halfwaardetijd: ongeveer 30 uur
Escitalopram wordt via CYP2C19 omgezet in desmethylescitalopram.
Desmethylescitalopram wordt via CYP2D6 omgezet in de didesmethylmetaboliet. De metabolieten zijn minder actief en de bijdrage aan de therapeutische effectiviteit is verwaarloosbaar. Zie TDM monografie NVZA: SSRI en zie TDM monografie SSRI's Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF (klik hier voor document)
Referenties:[1] TDM monografie NVZA: SSRIs; geraadpleegd op 11/06/2020
[2] monografie SSRI's Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF
ISO-15189 scope:Nee