>Terug

Etravirine

Synoniemen:Intelence
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Vermeld afnametijd en tijdstip laatste gift
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per twee weken op woensdag (oneven weken)
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Populatiewaarden (er is geen therapeutische range bekend): 0,20-0,40* mg/L

Zie voor overige informatie en populatiecurve TDM protocol Radboud UMC
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling kan worden toegepast bij een verdenking op interacties, bij optreden van bijwerkingen, bij onvoldoende daling van de viral load (VL), bij vermoeden van therapieontrouw en bij zwangerschap.
Klik hier voor meer therapeutische informatie
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 30-40 uur. Zie TDM protocol Radboud UMC:  Etravirine
Referenties:[1] Burger DM, 'therapeutic drug monitoring' van antiretrovirale middelen. 2005
[2] Zin en onzin over routineuze bloedspiegels - meningen over spiegelbepalingen bij hiv-medicatie. Pharmaceutisch Weekblad 07/08/2009 p24-5
[3] TDM protocol Radboud UMC: Etravirine; versie 4; geraadpleegd op 17/04/2020
[4] KNMP Kennisbank; geraadpleegd op 17/07/2020
 * Op basis van populatiekinetiek afhankelijk van tijdstip van afname en doseerschema
ISO-15189 scope:Ja