>Terug

Fluoride

 

Fluoride in plasma - Bepaling wordt extern uitgevoerd
Synoniemen:Procal, Monoflor
AfnamevoorkeurEDTA-buis/6 ml, lila dop (E6)
Afnamevolume:Gewenst: 2,0 ml bloed
Minimaal: 2,0 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:Extern
Bepalingsfrequentie:Na telefonisch overleg met dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:
UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584CX Utrecht
Contactpersoon:
Referentiewaarden:Normaal: 0,10 - 0,25 mg/L

Toxisch (chronisch): > 0,30 mg/L

Toxisch (acuut)*: > 2,0 mg/l
Klinische betekenis:Een bloedconcentratie bepaling kan uitgevoerd worden bij een vermoeden op intoxicatie [1].
Vanwege snelle herverdeling na acute intoxicatie, zijn slechts bloedconcentraties 1 uur na inname bepalend voor de ernst van de intoxicatie [1,2]. zie Monografie Waterstoffluoride Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF&B (klik hier voor document)
Aanvullingen:Halfwaardetijd: ± 3 uur
Tevens in urine te bepalen
Referenties:[1] Richard C. Dart, Medical Toxicology. Third Edition. Lippincott Williams and Wilkins, 2004
[2] monografie Waterstoffluoride Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF&B
ISO-15189 scopeNee