>Terug

Fluoxetine


Fluoxetine in plasma
Synoniemen:Prozac
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per twee weken op donderdag (even weken).
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn.
NB: Analyse wordt overnacht uitgevoerd. De uitslag is de vrijdagochtend bekend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch: 100 - 450 µg/L, incl. norfluoxetine <500 µg/L)
Toxisch: 1500-2000 µg/L (incl. norfluoxetine)
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling kan toegepast worden bij een vermoeden van non-compliance, therapeutisch falen en het optreden van onverklaarbare bijwerkingen. Let op de lange halfwaardetijd die bepalend is voor het bereiken van steady-state. [1] Klik hier voor meer therapeutische informatie
Aanvullingen:Halfwaardetijd: fluoxetine 4-6 dagen, norfluoxetine 4-16 dagen.
Zie TDM monografie NVZA: SSRI
Referenties:[1] TDM monografie NVZA: SSRIs; geraadpleegd op 08/03/2019
[2] Farmacotherapeutisch Kompas: Fluoxetine; geraadpleegd op 17/06/2020
ISO-15189 scope:Ja