>Terug

Fluvoxamine


Fluvoxamine in plasma
Synoniemen:Fevarin, Floxyfral
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per twee weken op donderdag (even weken).
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn.
NB: Analyse wordt overnacht uitgevoerd. De uitslag is de vrijdagochtend bekend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch: 50 - 250 µg/L
Toxisch: > 650 µg/L
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling kan toegepast worden bij een vermoeden van non-compliance, therapeutisch falen en het optreden van onverklaarbare bijwerkingen. [1-3]. Klik hier voor meer therapeutische informatie
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 7 - 22 uur.
Zie TDM monografie NVZA: SSRI
Referenties:[1] TDM monografie NVZA: SSRI; geraadpleegd op 17/06/2020
[2] Rasmussen BB and Brosen K, Is TDM a Case for Optimizing Clinical Outcome and Avoiding Interactions of the SSRI's? Ther. Drug Monitoring 2000 Apr;22(2):143-54.
[3] Suzuki Y et al, Concentration-Response Relationship for Fluvoxamine Using Remission as an Endpoint. J. Clin. Psychopharm. 2008 Jun;28(3):325-8.
[4] Farmacotherapeutisch Kompas: Fluvoxamine; geraadpleegd op 17/06/2020
ISO-15189 scope:Ja