>Terug

Gabapentine


Gabapentine in plasma
Synoniemen:Neurontin
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; 4°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:2x per week (maandag en donderdag)
Materiaal dient op de bepaling dag voor 14:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
NB: Analyse wordt overnacht uitgevoerd. De uitslag is de volgende ochtend bekend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch: 2,0 - 20,0 mg/L
Toxisch: >25 mg/L
Klinische betekenis:Bloedconcentratiebepalingen kunnen geïndiceerd zijn bij nierfunctiestoornissen, bij zeer hoge doseringen, wanneer een intoxicatie vermoed wordt en bij het bevestigen van de compliantie. De relatie tussen dosering en plasmaconcentratie is bij hoge doses niet meer lineair. Door verzadiging van het L-aminozuur transport systeem neemt de absorptie af en daardoor is de plasmaconcentratie bij hoge doseringen lager dan verwacht. 
Klik hier voor meer therapeutische informatie
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 5 - 9 uur. Nierfunctiestoornissen verlengen de halfwaardetijd.
Zie TDM monografie NVZA: Gabapentine
Referenties:[1] Patsalos P et al, Antiepileptic drugs-best practice guidelines for therapeutic drug monitoring. Epilepsia 2008;Jul;49(7):1239-76
[2] TDM monografie Gabapentine NVZA, geraadpleegd 08/03/2019
[3] Farmacotherapeutisch Kompas: Gabapentine; geraadpleegd op 17/06/2020
ISO-15189 scope:Ja