>Terug

Galzuren en Galalcoholen

Galzuren en Galalcoholen

Kwalificeren van galzuren en galalcoholen in urine m.b.v. LC-MS/MS

De kwalitatieve bepaling van galzuren gebeurt op de LC-MS/MS. Dit is een vloeistofchromatograaf gekoppeld aan een massaspectrometer. Na een voorbewerking worden de galzuren geanalyseerd op de massaspectrometer. Daar vindt een scheiding plaats op grootte van de verschillende galzuren. Aan de hand van het massaspectrum kan dan een galzurenprofiel worden opgemaakt. Daarbij wordt specifiek gekeken naar massa’s die karakteristiek zijn voor verschillende ziektes.

Soort en benodigde hoeveelheid materiaal

Voor het uitvoeren van deze bepaling is minimaal 1 ml urine nodig.

Verzendcondities

De verzendcondities van het materiaal zijn standaard en is te vinden onder Informatie over indienen aanvraag (paragraaf Materiaal).

Doorlooptijd

Deze analyse valt onder de categorie Basis Metabool onderzoek.

Mogelijke interferenties

Er zijn geen interferenties bekend.

Extra informatie

Het is mogelijk deze analyse met voorrang/spoed aan te vragen. Hiervoor dient u vooraf contact op te nemen, zie aanvraagprocedure.

Referentiewaarden

Bijna alle referentiewaarden worden vermeld in de uitslagbrief. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling.

Ziektebeelden

o.a.

  • Cholestase
  • Cerebrotendineuze xanthomatosis (CTX)
  • Galzuurbiosynthese defecten