>Terug

Glycosaminoglycanen (GAGs)

Semi-kwantitatieve analyse van glycosaminoglycanen (GAGs) met behulp van UPLC-(ESI-)-MS/MS in urine

Glycosaminoglycanen (GAG's) zijn lange suikerketens. In deze analyse worden drie verschillende soorten GAGs gemeten:

  • heparansulfaat (HS)
  • keratansulfaat (KS) 
  • dermatansulfaat (DS)

Deze GAG's worden, voorafgaand aan analyse, enzymatisch gedigesteerd tot disacchariden. Interne standaard wordt toegevoegd aan standaarden en de urines voor semi-kwantitatieve analyse. De GAG’s worden gemeten met behulp van UPLC-(ESI-)-MS/MS. Met een analytische kolom vindt voorscheiding plaats. Door gebruik te maken van een gradiënt elueren de disacchariden van de kolom. De analyse maakt gebruik van parent-daughter massaovergang, waardoor de methode erg selectief is.

Soort en benodigde hoeveelheid materiaal

Voor het uitvoeren van deze analyse is minimaal 1 ml urine nodig. 

Verzendcondities

De verzendcondities van het materiaal zijn standaard ente vinden onder Informatie over indienen aanvraag (paragraaf Materiaal).

Doorlooptijd

Deze analyse valt onder de categorie Basis Metabool onderzoek.

Interferenties

Als een patiënt bloedverdunners gebruikt (heparine), dan kan dit de juiste waarde van HS beïnvloeden. Een marker voor heparine wordt meegenomen.

Extra informatie

Voor deze analyse wordt deelgenomen aan ringonderzoeken.

Referentiewaarden

De referentiewaarden zijn zelf vastgesteld en worden vermeld in de uitslagbrief. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling.

Ziektebeelden

Mucopolysaccharidosen (MPS).