Vorige

Imatinib

 

Imatinib in plasma - Bepaling wordt extern uitgevoerd
Synoniemen:Glivec, gleevec
Afnamevoorkeur:Li Heparine-buis/4 ml, groene dop (L4)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Dalspiegels: afname 24 uur na een gift.
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:Extern
Bepalingsfrequentie:Wekelijks (maandag)
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:

UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204

Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:

Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (
088-75 744 88)

Referentiewaarden:

Therapeutische concentraties: >1000 µg/L
Toxische spiegels: Niet bekend

Klinische betekenis:TDM van imatinib wordt zinvol geacht om subtherapeutische serumspiegels te voorkomen. Door grote interindividuele verschillen kunnen de serumspiegels per patiënt sterk variëren [1]. Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:Halfwaardetijd: ca.18 uur. Imatinib wordt gemetaboliseerd, in belangrijke mate door CYP3A4; de belangrijkste metaboliet is het N-gedemethyleerd piperazinederivaat dat een vergelijkbare farmacologische activiteit heeft als imatinib en waarvan de AUC ong. 16% van die van imatinib bedraagt. Rifampicine en St. Janskruid zijn beide CYP3A4 inductoren en zullen derhalve een interactie veroorzaken met imatinib [1, 2]. TDM monografie Imatinib
Referenties:

[1] Picard S, Titier K, Etienne G, Teilhet E, Ducint D, Bernard MA, Lassalle R, Marit G, Reiffers J, Begaud B,
Moore N, Molimard M, Mahon FX. Trough imatinib plasma levels are associated with both cytogenetic and
molecular responses to standard-dose imatinib in chronic myeloid leukemia. Blood 2007; 109: 3496-3499.
[2] Informatorium Medicamentorum, KNMP Kennisbank, geraadpleegd op 08/03/2019

[3] TDM monografie Imatinib NVZA, geraadpleegd op 08/03/2019

ISO-15189 scopeNee