>Terug

Infliximab


Infliximab in serum
Synoniemen:Remicade, Remsima, Inflectra
Afnamevoorkeur:Stolbuis 10 ml, rode  dop (S0)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Dalspiegel in steady state tijdens onderhoudsbehandeling. 
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Koelkast (2-8°C) of kamertemperatuur (max. 3 dagen)
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per week op dinsdag. Uitslag is donderdag bekend.
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
NB: Bij een infliximab spiegel < 1 mg/L worden standaard antistoffen bepaald (uitslag antistoffen volgt ca 1 week na uitslag infliximab)
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch: 3 -8 mg/L
Toxisch: relaties tussen toxiciteit/bijwerkingen en plasmaspiegels zijn niet gevonden
Klinische betekenis:Infliximabspiegels zijn mogelijk bruikbaar om de behandeling met infliximab te kunnen individualiseren. Bepaling van infliximab zonder klinische indicatie is niet zinvol aangezien bij patiënten met voldoende/adequate klinische respons voorbijgaande anti-infliximab antistoffen zijn waargenomen gedurende de behandeling. TDM zou in deze gevallen mogelijk ten onrechte kunnen leiden tot een oordeel dat infliximab dient te worden vervangen.
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 8-9,5 dagen.
Bij de meeste patiënten is infliximab na 8-12 weken nog aantoonbaar in serum.
Zie TDM monografie NVZA: Infliximab
Referenties:[1] TDM monografie NVZA: infliximab; geraadpleegd op 14/04/2020
[2] KNMP Kennisbank: infliximab; geraadpleegd op 14/04/2020
ISO-15189 scope:Ja