>Terug

Isavuconazol


Isavuconazol in plasma
Synoniemen:Cresemba
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Eerste dalspiegel 3 dagen na start behandeling afnemen (bij gebruik van een oplaaddosering).
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:3x per keer week op maandag, woensdag en vrijdag.
Materiaal dient op de bepalingsdag voor 10:30 uur op het laboratorium aanwezig te zijn.
NB: Uitslag volgt uiterlijk de volgende ochtend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch: Invasieve aspergillose: dal: 2 – 4 mg/L
Klinische betekenis:Zie Farmacotherapeutisch Kompas: Isavuconazol
Aanvullingen:Er is meer onderzoek nodig naar de correlatie tussen de plasmaconcentratie en het klinisch effect van isavuconazol. De SWAB richtlijn Invasieve Aspergillose geeft aan dat totdat er meer informatie beschikbaar is TDM overwogen moet worden bij isavuconazol.
Referenties:[1] SWAB Guidelines for the Management of Invasive Fungal Infections, geraadpleegd op 31/03/2020
ISO-15189 scope:Ja