>Terug

Isoniazide

 

Isoniazide in plasma - Bepaling wordt extern uitgevoerd
Synoniemen:INH, Dipasic
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/6 ml, lila dop (E6)
Afnamevolume:Gewenst: 4,0 ml bloed
Minimaal: 4,0 ml bloed
Afnamecondities:Het afnemen van een bloedmonster dient 1-2 uur na inname te geschieden. Bij vermoeden op toxiciteit wordt aanbevolen om tevens een monster 6 uur na inname af te nemen.
Verzendcondities:Bevroren
N.B. Monsters zeer instabiel, mag max. 8 uur bij kamertemperatuur bewaard blijven, daarna invriezen.
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:Extern
Bepalingsfrequentie:
Na telefonisch overleg met dienstdoende laboratoriumapotheker (088 75 744 88)
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:
UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
Huispostnummer D.00.204
Heidelberglaan 100
3584CX Utrecht
Contactpersoon:
Erik van Maarseveen, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088 75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088 75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutische concentraties:
Top: 3 - 7(10) mg/L (1-2 uur na gift)
Na 6 uur na inname: <2 mg/L
Net voor nieuwe gift: niet meetbaar
Optimale AUC/MIC: 520 - 570 mg/L

Toxische spiegels:
Top: 20 mg/L
Na 6 uur na inname: >2 mg/L

MIC bij tuberculose:
0,025 - 0,05 mg/L
Klinische betekenis:Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 0,5 - 2 uur (snelle acetyleerder), 2 - 6,5 uur (langzaam), tot 67 uur bij leverziekte. Metabolieten: acetylisoniazide, isonicotinezuur, diacetylhydrazine [1].
Om de blootstelling (AUC) te bepalen wordt bij voorkeur een volledige curve afgenomen. Na overleg met een van de ziekehuisapothekers kan gekozen worden voor optimal sampling. De afnametijden voor een volledige curve zijn: voor doseren; 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 3 ; 4 en 6 uur na doseren.
De afnametijden voor een optimal curve zijn: 1 ; 3 en 8 uur na innemen of 1 ; 4 en 6 uur na innemen.
Referenties:[1] Bepalingenwijzer monografie isoniazide, UMCG. Geraadpleegd op 08/03/2019
[2] Monografie Isoniazide Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA
ISO-15189 scopeNee