>Terug

Lamotrigine


Lamotrigine in plasma
Synoniemen:Lamictal
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:2x per week (maandag en donderdag)
Materiaal dient op de bepaling dag voor 14:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
NB: Analyse wordt overnacht uitgevoerd. De uitslag is de volgende ochtend bekend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch (epilepsie): 2,5 - 15 mg/L
Therapeutisch (bipolaire stoornis): 5 - 11 mg/L 
Toxisch: > 20 mg/L
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling kan toegepast worden bij kinderen en gedurende de zwangerschap; maar ook wanneer gestart wordt met interacterende co-medicatie, bij lever- en nierfunctiestoornissen en bij onvoldoende effect of vermoeden op toxiciteit. Bloedspiegelbepaling wordt aangeraden vanwege grote interindividuele variatie in dosis versus serum concentratie en intraindividuele variatie doordat de farmacokinetiek sterk afhankelijk is van co-medicatie en klinische omstandigheden (bijv. zwangerschap) [1,2] 
Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:Het is beschreven dat er geen heldere relatie bestaat tussen klinische respons en serumconcentratie lamotrigine. De incidentie van toxiciteit neemt significant toe bij concentraties >15 mg/l. Morris et al. (1998) suggereren dat het referentiebereik voor lamotrigine serumconcentraties 3–14 mg/l zou zijn bij patiënten met refractaire epilepsie. Volgens Hirsch et al. (2004) werden dalconcentraties tot 20 mg/L vaak getolereerd met een additioneel effect bij patiënten met refractaire epilepsie.
Zie TDM Monografie NVZA: Lamotrigine
Referenties:[1] NVZA Monografie Lamotrigine; geraadpleegd 04/04/2019
[2] Patsalos P et al, Antiepileptic drugs-best practice guidelines for therapeutic drug monitoring. Epilepsia 2008;Jul;49(7):1239-76
[3] Fröscher W et al, Prospective study on concentration-efficacy and concentration-toxicity: correlations with lamotrigine serum levels. Epileptic Disord. 2002 Mar;4(1):49-56.
ISO-15189 scope:Ja