Vorige

Maprotiline

Maprotiline in plasma
Synoniemen:Ludiomil
AfnamevoorkeurEDTA-buis/6 ml, lila dop (E6)
Afnamevolume: Gewenst: 4,0 ml bloed
Minimaal: 2,0 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities: Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode: Extern
Bepalingsfrequentie:Wekelijks
Monsterontvangst: Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:
UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:
Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (
088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch:
0,15 - 0,30 mg/L
0,10 - 0,40 mg/L (incl. metaboliet)

Toxisch:
> 0,50 mg/L
> 0,75 - 1,00 mg/L (incl. metaboliet)
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling is geindiceerd bij verdenking op farmacokinetische interacties, onvoldoende respons of een vermoeden van non-compliance [1]. Klik hier voor meer therapeutische informatie
Aanvullingen:

Halfwaardetijd: 27 - 58 uur (gemiddeld 44 uur). Actieve metabolieten = Desmethylmaprotiline en Maprotiline-N-oxide. Zie TDM monografie NVZA: TCA

Referenties:[1] TDM monografie NVZA: Tricyclische Antidepressiva; geraadpleegd op 16/04/2019
ISO-15189 scopeNee