>Terug

Methylcitraat

Methylcitraat

Kwantificeren van Methylcitraat (MCA) in plasma m.b.v. LC-MS/MS

De kwantitatieve bepaling van MCA in plasma vindt plaats op het LC-MS/MS systeem. Dit is een UPLC systeem gekoppeld aan een massaspectrometer. Aan plasma wordt voor de kwantificering een stabiele isotoop deuterium gelabeld MCA (MCA-D3) toegevoegd. Na eiwitprecipitatie worden de monsters op het LC-MS/MS systeem geïnjecteerd. Met het UPLC systeem vindt er door middel van een reversed phase kolom een scheiding plaats. Met behulp van een on-line massaspectrometer wordt er basis van massa/lading verhouding MCA en MCA-D3 gedetecteerd. Er wordt een ijklijn in plasma geanalyseerd waarmee het mogelijk is om MCA in plasma te kwantificeren.

Soort en benodigde hoeveelheid materiaal

Voor het uitvoeren van deze bepaling is minimaal 200 µl plasma nodig.

Verzendcondities

De verzendcondities van het materiaal zijn standaard en is te vinden onder Informatie over indienen aanvraag (paragraaf Materiaal).

Doorlooptijd

Deze analyse valt onder de categorie Basis Metabool onderzoek

Mogelijke interferentie(s)

Geen

Referentiewaarden

Bijna alle referentiewaarden worden vermeld in de uitslagbrief. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling.

Ziektebeelden:

Diagnose en behandeling van propionacidemie.