>Terug

Methylmalonzuur

Methylmalonzuur

Kwantificeren van Methylmalonzuur (MMA) in plasma m.b.v. LC-MS/MS

De kwantitatieve bepaling van MMA in plasma vindt plaats op het LC-MS/MS systeem. Dit is een HPLC systeem gekoppeld aan een massaspectrometer. Aan plasma monsters wordt voor de kwantificering een stabiele isotoop deuterium gelabeled MMA (MMA-D3) toegevoegd. Na eiwitprecipitatie worden de monsters op het LC-MS/MS systeem geïnjecteerd. Met het HPLC systeem vindt er door middel van een reversed phase kolom een scheiding plaats. Met behulp van de on-line massaspectrometer wordt er op basis van massa/lading verhouding MMA en MMA-D3 gedetecteerd. Er wordt een ijklijn geanalyseerd waarmee het mogelijk is om MMA in plasma te kwantificeren.

Soort en benodigde hoeveelheid materiaal

Voor het uitvoeren van deze bepaling is minimaal 200 µl plasma nodig.

Verzendcondities

De verzendcondities van het materiaal zijn standaard en is te vinden onder Informatie over indienen aanvraag (paragraaf Materiaal).

Doorlooptijd

Deze analyse valt onder de categorie Basis Metabool onderzoek.

Mogelijke interferentie(s)

Geen

Referentiewaarden

Bijna alle referentiewaarden worden vermeld in de uitslagbrief. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling.

Ziektebeelden

Verworven en aangeboren defecten in het metabolisme van cobalamine (vitamine B12).