>Terug

Metoprolol


Metoprolol in plasma
Synoniemen:Selokeen
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per week op maandag
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Uitslag volgt uiterlijk de volgende ochtend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch: 20-340 µg/L
Toxisch: >750-1000 µg/L
Klinische betekenis:Het bepalen van de serumconcentraties metoprolol wordt zinvol geacht in geval van intoxicatie met onverklaarbare verschijnselen [1]Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 3-8 uur [1].
De concentratie in de cerebrospinale vloeistof bedraagt ong. 78% van de plasmaconcentratie.
Het wordt in de lever voornamelijk door CYP2D6 gemetaboliseerd. De actieve S-enantiomeer wordt in mindere mate door CYP2D6 gemetaboliseerd dan de minder actieve R-enantiomeer. De drie belangrijkste metabolieten worden gevormd door oxidatieve deaminering, O-dealkylering gevolgd door oxidatie en alifatische hydroxylering. De metabolieten hebben geen farmacologische activiteit [2].
Zie Toxicologie monografie: Bèta-blokkers
Referenties:[1] Monografie Betablokkers Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF; geraadpleegd op 16/05/2019
[2] Informatorium Medicamentorum 2011, via KNMP Kennisbank, geraadpleegd op 26/01/2018
ISO-15189 scope:Ja