>Terug

Mexiletine


Mexiletine in plasma
Synoniemen:Mexitil
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per week op maandag
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Uitslag volgt uiterlijk de volgende ochtend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch: 0,5 - 2,0 mg/L
Toxisch: >2,0 mg/L
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling kan toegepast worden indien men de therapietrouw wil bevestigen of toxiciteit vermoedt [2, 3]Klik hier voor meer therapeutische informatie
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 5 - 12 uur.
Referenties:[1] Valdes R et al, Standards of laboratory practice: cardiac drug monitoring. Clin. Chem. 1998 May;44(5):1096-109.
[2] Campbell TJ and Williams KM, Therapeutic drug monitoring: antiarrhythmic drugs. Br. J. Clin. Pharmacol. 2001; 52 Suppl 1:21S-34S.
[3] IBM Micromedex ®, monografie mexiletine; geraadpleegd op 16/05/2019
ISO-15189 scope:Nee