>Terug

Micafungin

 

Micafungin in plasma
Synoniemen:Mycamine
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:
Dalspiegel 4 dagen na start van de behandeling, gehele curve alleen voor onderzoeksdoeleinden.
Verzendcondities:Bevroren; -20°C
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:
1x per keer week op donderdag.
Materiaal dient op de bepalingsdag voor 10:30 uur op het laboratorium aanwezig te zijn.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:
Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:
Populatiegemiddelden:
Dal gezonde vrijwilligers volwassenen op steady state: 4 mg/L.
 
Klik hier voor meer informatie.
Klinische betekenis:Zie Farmacotherapeutisch Kompas: Micafungin
Aanvullingen:
Er is meer onderzoek nodig naar de correlatie tussen de plasmaconcentratie en het klinisch effect van micafungin. Bij twijfel over het bereiken van voldoende hoge concentraties kan ter controle een dalspiegel afgenomen worden.

Voor onderzoeksdoeleinden kan bij kinderen een micafungin curve afgenomen worden.
Referenties:
ISO-15189 scope:Nee